Συνεδριάζει σήμερα στις 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής


Σε Τακτική Συνεδρίαση θα συνέλθει σήμερα Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 20.00 με τα εξής θέματα:

1.
Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

2. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους του Τ.Π. & Δανείων για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί επιλογής και έγκρισης  χρηματοπιστωτικού ιδρύματος,  για την σύναψη δανείου ποσού 2.950.000,00€ για την απαλλοτρίωσή του Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

4. Λήψη απόφασης για Επαναπροκήρυξη δύο (2) θέσεων ΙΔΟΧ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

5.
Έγκριση του τρόπου και χρόνου υλοποίησης του «Θερινού  Προγράμματος  Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης έτους 2023» καθώς και των προϋποθέσεων διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος  Δ. Λέκκας).

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση επικαιροποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το ΝΠΔΔ «ΠΑΙΣΔΑΠ» για την πράξη «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΡΑ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

7.
Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

Δείτε ΕΔΩ ζωντανά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής.


Νεότερη Παλαιότερη