Ο Γιώργος Οικονόμου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή», κ. Γιώργος Οικονόμου, συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Στύλιο, αρμόδιο εκτός των άλλων για την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου. 

Πέραν των πολλών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, τον ενημέρωσε αναλυτικά για τα προβλήματα του Δήμου μας και την αναγκαιότητα παραχώρησης των ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που βρίσκονται στην πόλη μας.

Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει το θέμα και  διαβεβαίωσε τον επικεφαλής ότι αντιμετωπίζει πολύ θετικά το ζήτημα, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Ν 4061/12 και ιδιαίτερα στο άρθρο 4 που αναφέρεται στην "δωρεά, κατά χρήση, ακινήτων στο Δημόσιο και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για κοινωφελείς σκοπούς". 

Για την παραχώρηση της χρήσης απαραίτητη είναι η αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, η οποία θα συνοδεύεται από τεχνικοοικονομική πρόταση και θα προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια, ο σκοπός της παραχώρησης καθώς και ο χαρακτήρας της. Η χρήση γης θα καθορίζεται με αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Κατόπιν τούτου, η παράταξή μας θα αναλάβει  άμεσα πρωτοβουλία να ενημερώσει την δημοτική αρχή και τις παρατάξεις, συλλόγους και φορείς, προκειμένου να καταλήξουμε σε αποφάσεις που θα εξυπηρετήσουν τις πραγματικές ανάγκες της πόλης. 

Δεσμευθήκαμε στους δημότες, ότι θα ασχοληθούμε ουσιαστικά για να βρούμε λύσεις στα πολλά προβλήματα της πόλης, που έχουν συσσωρευτεί εδώ και χρόνια και αυτό υπηρετούμε με συνέπεια.
Ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν θα έχει την τύχη των άλλων προτάσεών μας, αλλά θα αποτελέσει πεδίο διαβούλευσης, συνεννόησης και συναίνεσης για το συμφέρον της πόλης μας.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Νεότερη Παλαιότερη