ΚΚΕ Αγίας Παρασκευής: Ελεύθεροι χώροι για τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τα παιδιά της πόλης μας, οι εργαζόμενοι γονείς έχουν ανάγκη από ελεύθερους  χώρους στην περιοχή μου μένουν,  για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.  Είναι ανάγκη τα παιδιά να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, σε χώρους όπου θα μπορούν να παίξουν, να μάθουν, να κοινωνικοποιηθούν, με ασφάλεια σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και χωρίς οικονομική επιβάρυνση των γονιών τους. Με προγράμματα οργανωμένα που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες.

Σε αυτή την κατεύθυνση βοηθούν οι δραστηριότητες που οργανώνουν οι σύλλογοι γονέων των σχολείων, τα προγράμματα του ίδιου του δήμου και τα ερασιτεχνικά σωματεία αθλητισμού, που στόχο δεν έχουν το κέρδος και την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, αλλά την ανάγκη των παιδιών σήμερα να αθληθούν.

Όμως στο σημερινό σύστημα που δεν στοχεύει στην ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών αλλά στην εκμετάλλευση και το κυνήγι του κέρδους, ο αθλητισμός δεν θα μπορούσε να μην γίνεται και αυτός εμπόρευμα. Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά νομοθετικών πλαισίων και αποφάσεων που εμπορευματοποιούν τον αθλητισμό δίνοντας έδαφος για κερδοφορία στην πλάτη των εργαζομένων και της λαϊκής οικογένειας και ταυτόχρονα διαρκής μείωση της  χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη του ελεύθερου αθλητισμού, των πολιτιστικών προγραμμάτων, τις δραστηριότητες συλλόγων.

Εξαιτίας αυτής της πολιτικής δεν υπάρχει ανάπτυξη νέων αθλητικών εγκαταστάσεων ενώ οι ήδη υπάρχουσες πολλές φορές μένουν αναξιοποίητες και εγκαταλείπονται, ενώ ταυτόχρονα δίνεται στα σωματεία το πράσινο φως για κάθε είδους εμπορικές δραστηριότητες που αφορούν την αντιμετώπιση λειτουργικών και αθλητικών αναγκών, που δε μπορούν σήμερα να καλύψουν, γενικεύεται η ανταποδοτικότητα τόσο στα προγράμματα των δήμων όσο και των σωματείων. Οι γονείς καλούνται να βάλουν το χέρι ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ταυτόχρονα αθλητικά σωματεία και σύλλογοι γονέων ανταγωνίζονται συνεχώς για το ποιος θα στριμωχτεί στους ελάχιστους χώρους των σχολείων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, όπου αυτοί είναι κατάλληλοι, και πάλι βάζοντας το χέρι στην τσέπη.

Ελεύθεροι οι χώροι των σχολείων


Τα σχολεία και οι χώροι που διαθέτουν πρέπει να είναι ζωντανά όλη τη μέρα. Ώστε να υλοποιούνται προγράμματα πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας για τους κατοίκους κάθε ηλικίας με υποδομές να προσφέρουν ασφάλεια και να καλύπτουν τις ανάγκες όλων. Με αποκλειστική ευθύνη του δήμου να καλύπτονται όλα τα λειτουργικά έξοδα, η συντήρηση και το προσωπικό που χρειάζεται για να λειτουργούν όλη τη μέρα. Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη χρήση από τους συλλόγους γονέων για δραστηριότητες που δεν θα χρειάζεται να πληρώσουν ακόμα περισσότερα. Να αξιοποιούνται οι χώροι για προγράμματα από το δήμο που θα αναπτύσσουν τις δεξιότητες των παιδιών, από φορείς του δήμο μας για την ανάπτυξη των δικών τους δράσεων. Ειδικά για τα σωματεία ερασιτεχνικού αθλητισμού χρειάζεται συμφωνημένο πλαίσιο λειτουργίας που να μην μεταφέρει ολοκληρωτικά το κόστος λειτουργίας στους γονείς και στους αθλητές. Ο μόνος αποκλεισμός που πρέπει να δεχτεί ο λαός της πόλης μας είναι της εμπορευματικής δραστηριότητας. Της αξιοποίησης των χώρων των σχολείων, όπως και των υπόλοιπων δομών του δήμου, για σκοπό την κερδοφορία σε βάρος των εργαζομένων και των παιδιών.

Κοινή πάλη για τα προβλήματα μας

Οι σύλλογοι γονέων, τα αθλητικά σωματεία και όλοι ο φορείς της πόλης μας έχουν κοινό στόχο την ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων των παιδιών. Κοινή πρέπει να είναι και η διεκδίκησή τους για περισσότερες και καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις. Για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων των σχολείων και ενίσχυση των προγραμμάτων από το δήμο, την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση όλου του λαού στον αθλητισμό.

Είναι αποκλειστική ευθύνη της δημοτικής αρχής και του κράτους να καλύψει τις άμεσα ανάγκες των εργαζομένων και του λαού στο ζήτημα του ελεύθερου αθλητισμού. Χωρίς επιχειρηματική δράση, με στήριξη και από τον κρατικό προϋπολογισμό και αξιοποίηση όλων των υπαρχουσών εγκαταστάσεων δωρεάν από τα σχολεία και τα αθλητικά σωματεία της κάθε περιοχής.

Κομματική Οργάνωση Αγίας Παρασκευής του ΚΚΕ

Νεότερη Παλαιότερη