Έναρξη υποβολής αιτήσεων ΕΣΠΑ 2022-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει πως ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών -2022-2023"

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν βρέφη και νήπια έως 4 ετών, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος 2021 δεν υπερβαίνει:

- τις 27.000€ (ή τις 33.000€ για voucher μειωμένης αξίας) για οικογένειες που έχουν έως 2
παιδιά,


- τις 30.000€ (ή τις 36.000€ για voucher μειωμένης αξίας) για οικογένειες που έχουν 3 παιδιά,

- τις 33.000€ (ή τις 39.000€ για voucher μειωμένης αξίας) για οικογένειες που έχουν 4 παιδιά και

- τις 36.000€ (ή τις 42.000€ για voucher μειωμένης αξίας) για οικογένειες που έχουν από 5 παιδιά
και άνω.


Κριτήρια επιλογής είναι η οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021) και η οικογενειακή κατάσταση και κοινωνικά κριτήρια όπως η διαβίωση σε μονογονεϊκές ή
πολύτεκνες οικογένειες, η ανεργία των γονέων ή/και ειδικές συνθήκες ευαλωτότητας παιδιών και των γονέων τους, όπως άτομα με αναπηρία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr) και συγκεκριμένα στην ενότητα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» και την εφαρμογή ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, για το Πρόγραμμα "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών (πρώην "Εναρμόνιση") (02/08/2022)»
. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν έως τις 12/8/2021 και ώρα 23:59.

Συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος έχει ως εξής:


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στα τηλέφωνα 210 5214600 και 213 1320600 ή να επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr 

Νεότερη Παλαιότερη