Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 20 Ιουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 17.00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

2. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτου η ακινήτων, αποκλειστικά για τη μεταστέγαση του προσωπικού της διεύθυνσης καθαριότητας, του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

3. Κατανομή κοινόχρηστου χώρου κεντρικής πλατείας Αγ. Παρασκευής, με επιπλέον χώρο λόγω των μέτρων εξαιτίας του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/24-05-2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 Ν.4795/17-04-2021 και το άρθρο 42 του Ν.4915/24-03-2022» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

4. Λήψη απόφασης για την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών, συνυπογράφοντας ο Δήμος μας, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 περ. α) και β) του Ν. 2664/1998, όπως ισχύει, δια του νομίμου εκπροσώπου του -Δημάρχου- τη σχετική «αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών» των Π. Α. και Α. Α. προς το Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών – Υποκατάστημα Χαλανδρίου, αναφορικά με τους ΚΑΕΚ 05002ΕΚ00059 (τμήμα του οποίου καταλαμβάνει την οδό Κύθνου) και 05002ΕΚ00060 (τμήμα του οποίου καταλαμβάνει μέρος της οδού Δερβενακίων), των οποίων το εμβαδόν έχει επηρεαστεί λόγω της ρυμοτόμησης τμήματος της ιδιοκτησίας των ως άνω Π. Α. και Α. Α., επί των οδών Δερβενακίων και Κύθνου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου, για τη συνυπογραφή της ως άνω αιτήσεως (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

5. Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικού ποσού στην οικογένεια του κου ΤΣ.Κ, που αφορά συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

6. Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικού ποσού στην οικογένεια του κου Β.Ε., που αφορά συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

7. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη, δένδρων (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

8. Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας από το Δήμο σε εκδηλώσεις του Δήμου Γεροσκήπου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).

9. Λήψη Απόφασης για αυτοδίκαιη άρση ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου χαρακτηρισμένο ως χώρος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Γαρυττού και Αλκιβιάδου, στο Ο.Τ. 227 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, δυνάμει του Ν. 4759/2020 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

10. Συζήτηση περί της από 26-06-2022 αιτήσεως του κ. Γ. Μ. προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (αρ. πρωτ. 17973/27.06.2022) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).Νεότερη Παλαιότερη