Αναστολή λειτουργίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης Αγίας Παρασκευής


Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, από 18-07-2022 έως 28-07-2022, λόγω του διογκωμένου προβλήματος υποστελέχωσης και φόρτου εργασίας,  ο οποίος έχει επιβαρυνθεί και από την υποχρέωση ενημέρωσης των υπαλλήλων της νέας ΥΔΟΜ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (η οποία ήδη λειτουργεί) για παλιές υποθέσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί και τον διαχωρισμό φακέλων, για τους οποίους γίνεται τμηματική παραλαβή. Νεότερη Παλαιότερη