"Νίκη ": Επιτακτική ανάγκη η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων


Η κατακόρυφη και ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων, ως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και της γενικότερης παγκόσμιας κρίσης στον τομέα της ενέργειας, καθιστούν απαραίτητη και άμεση την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης κάθε παλαιού κτιρίου και ειδικότερα αυτών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο στόχος, όλων μας, πρέπει να είναι η μείωση των τεράστιων δαπανών που προκύπτουν από την παραπάνω αιτία.

Σε αυτά τα πλαίσια η Ανεξάρτητη Δημοτική κίνηση «ΝΙΚΗ των ΠΟΛΙΤΩΝ» μελέτησε και υποβάλλει δια του παρόντος μία σειρά ενεργειών που πιστεύουμε ότι πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα στον Δήμο Αγίας Παρασκευής.


Συγκεκριμένα προτείνουμε:


1. Αναλυτική και λεπτομερή καταγραφή των κτιρίων που ανήκουν στον Δήμο μας.

2. Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για όλα αυτά τα κτίρια από την Τεχνική μας Υπηρεσία ώστε να γνωρίζουμε την ενεργειακή τους κατηγορία.

3. Επιλογή, σε πρώτη φάση, περίπου 30 κτιρίων ξεκινώντας από εκείνα των κατώτερων ενεργειακά κατηγοριών ώστε να εκπονηθούν μελέτες ενεργειακής τους αναβάθμισης για να φτάσουν στην Γ! κατηγορία να αναβαθμιστούν δηλ. κατά τουλάχιστον 2 ενεργειακές κατηγορίες.

Σε επόμενη φάση βεβαίως θα ακολουθήσουν και όλα τα υπόλοιπα κτίρια του Δήμου.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζει, και από ότι διαβάζουμε άμεσα, ένα πρόγραμμα μαμούθ την πρόσκληση του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ που θα αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων όπου θα ενταχθούν μεταξύ άλλων σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα κλπ.

Επίσης οι ενεργειακές αναβαθμίσεις και το virtual net metering (δηλ. ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός) είναι στον πυρήνα των στρατηγικών του νέου ΕΣΠΑ αλλά και του Ταμείου ανάκαμψης.

Άμεσα, λοιπόν, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής επιβάλλεται να προχωρήσει στις ενέργειες που περιγράψαμε, ώστε με έτοιμες μελέτες, να διεκδικήσουμε σημαντικά ποσά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, να μειώσουμε έτσι τα σχετικά έξοδα αλλά και να δώσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής της κατοίκους της Αγίας Παρασκευής.

Υ.Γ. 1. Για την ενεργειακή κατηγορία κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού κτιρίου, τηρούνται υποχρεωτικά οι ισχύοντες κανονισμοί στις άδειες κατασκευής τους, από την Υπηρεσία Δόμησης, αφού έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες.

Ακριβώς αυτό έγινε και στο Δημαρχείο μας που κατασκευάζεται τώρα μετά την χρηματοδότηση και δημοπράτηση που πετύχαμε το 2018 αλλά και στο Επαγγελματικό Λύκειο (πρ. Mπαρμπίκα) που πετύχαμε την ολοκλήρωση του το 2017.

Και για τα δυο αυτά κτίρια τηρήθηκαν οι κανονισμοί που ίσχυαν, όσον αφορά την ενεργειακή τους κατηγορία.

Εάν οι κανονισμοί έγιναν μεταγενέστερα αυστηρότεροι, αυτό κανείς δεν μπορούσε ούτε να το προβλέψει ούτε βέβαια να εφαρμόσει τότε που εξεδόθησαν οι άδειες τους.

Υ.Γ. 2. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την εξοικονόμηση ενέργειας, όχι μόνο λόγω συγκυρίας αλλά και για ουσιαστικούς λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

Γι’ αυτό τον λόγο, σύντομα, θα διοργανώσουμε ανοικτή διαδικτυακή ημερίδα με θέμα τις πολιτικές που προτείνουμε για το Δήμο μας, σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για να υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες πολιτικές.


Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση
«ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγ. Παρασκευής»

Νεότερη Παλαιότερη