Aπολογισμός έργου από την Πρόεδρο των ΠΑΙΣΔΑΠ Ηλέκτρα Αντωνοπούλου-Πανάγου

Στα πλαίσια της ετήσιας ανοικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας, που έλαβε χώρα την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής, παρουσίασα τα βασικά σημεία του έργου που συντελέστηκε κατά την περίοδο 2019-2020. Λόγω του συγκεκριμένου χρόνου των τριών λεπτών που είχε δοθεί για την παρουσίαση του έργου, ο,τι έγινε παρουσιάστηκε περιληπτικά και έχει ως εξής:
     
Αν και οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές, λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης, που όλοι μας βιώσαμε, εξ αιτίας της πανδημίας αλλά και της χρονίζουσας οικονομικής δυσπραγίας, εν τούτοις προσπαθήσαμε για ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
          
Είναι γεγονός, ότι είχε γίνει μια σοβαρή δουλειά από την προηγούμενη διοίκηση στους ΠΑΙΣΔΑΠ. Υπήρξαν όμως και ζητήματα που εκκρεμούσαν.

Τα πιο σημαντικά:

Α. Τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες σχετικά με τα συμβόλαια των ενοικιαζόμενων σταθμών της Πάρου και της Αφροδίτης,  που είχαν λήξει από καιρό.

Μια χρονοβόρα διαδικασία όπου, δημοπρατήθηκαν νομίμως οι σταθμοί, υπογράφηκαν τα συμβόλαια και έτσι προχωρήσαμε στις απαραίτητες προσαρμογές και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει όσο χρόνο δεν είχαν νομίμως ενοικιαστεί οι χώροι.

Β. Έχουμε πλέον στους ΠΑΙΣΔΑΠ 46 εργαζομένους με καθεστώς αορίστου χρόνου, μετά την δικαστική απόφαση που τους δικαίωσε. Η διοίκησή μας στάθηκε αρωγός στην διεκδίκησή τους αυτή.

Γ. Τροποποιήθηκε ο ΟΕΥ και αποφασίστηκε η δημιουργία Ταμειακής Υπηρεσίας στο Νομικό Πρόσωπο. Αυτό θα βοηθήσει ώστε το Ν.Π. να γίνει πλήρες διοικητικά και να είναι σε θέση να λειτουργήσει αυτόνομα. Το ζήτημα αυτό δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις από τις διοικητικές υπηρεσίες και υπήρξαν καθυστερήσεις, όμως η απόφαση του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ όπως και η ψήφισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο επέτρεψε έτσι ώστε σήμερα να βρισκόμαστε στην φάση υλοποίησης της απόφασης αυτής.

Δ. Υλοποιήσαμε τον ηλεκτρονικό τρόπο κατάθεσης των αιτήσεων από τους γονείς-κηδεμόνες για τους ΠΑΙΣΔΑΠ. Με τον τρόπο αυτό ξεπεράσαμε τις δυσκολίες της καραντίνας, επιτύχαμε διαφάνεια και ταχύτητα στην διαδικασία αυτή και εξοικονομήθηκαν εργατοώρες. Μηδενίστηκε δε η ταλαιπωρία των γονέων- κηδεμόνων.

Ε. Βελτιώσαμε τους Όρους Φιλοξενίας επεκτείνοντας το όριο φιλοξενίας των παιδιών από τους 12 μήνες. Πήραμε μέτρα πρόσθετης ανακούφισης – οικονομικής – των γονέων με χαμηλά εισοδήματα. Αυξήσαμε την μοριοδότηση σε κατηγορίες όπως χαμηλά εισοδήματα, φιλοξενούμενα παιδιά από την περασμένη χρονιά κλπ. Φιλοξενούμε δωρεάν παιδιά με ειδικές ανάγκες που χρήζουν παράλληλης στήριξης.

Στ. Εξοπλίσαμε τους Σταθμούς με καινούργια παιγνίδια, αποσύροντας τα παλιά. Μιλάμε βέβαια για παιγνίδια εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι μεγάλου χρηματικού κόστους.

Ζ. Σύντομα αναβαθμίζεται ενεργειακά ο σταθμός της Βορρά μέσω της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα της ΠΕΠ Αττικής,  που αφορά σε ενεργειακή κάλυψη δημόσιων κτηρίων. Ένα έργο συνολικής αξίας 174.334 ευρώ, σημαντικότατο για το κτήριο της Βορρά που λόγω παλαιότητας ήταν άκρως απαραίτητο να γίνει. Κύρια χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια. Σ΄αυτήν μας την συμμετοχή στάθηκαν αρωγός μας οι Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου.

Η. Οι ΠΑΙΣΔΑΠ εντάχθηκαν σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας 69.000 ευρώ παρά το γεγονός ότι οι προθεσμίες ήταν ασφυκτικές, σχεδόν οριακά προλάβαμε. Με την βοήθεια, ιδιαίτερα του γ.γ. του δήμου κ. Μ. Κύρκου, και των Κοινωνικών Υπηρεσίων του Δήμου και του Νομικού Προσώπου καταφέραμε να ενταχθούμε σ΄αυτό.

Θ.  Ένα σοβαρό ζήτημα που ταλάνιζε επί χρόνια τους ΠΑΙΣΔΑΠ, το θέμα των αδειοδοτήσεων των ιδιόκτητων σταθμών της Βορρά και της Λάδωνος, βρίσκει την λύση του στις μέρες μας με την βοήθεια των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου που είναι και κατ΄εξοχήν αρμόδιες.

Ι.  Αξίζει να αναφέρουμε πως οι ΠΑΙΣΔΑΠ στάθηκαν αρωγοί στην υλοποίηση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής στην πόλη μας, προσφέροντας υλικό, εγκαταστάσεις και προσωπικό. Άλλωστε 220 περίπου παιδιά ήταν παιδιά που φιλοξενούνταν στους ΠΑΙΣΔΑΠ και ήταν αδύνατον να μην τα βοηθήσουμε να προχωρήσουν στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσής τους.

Αυτά είναι με λίγα λόγια τα πιο σημαντικά του απολογισμού έργου μας, όλο αυτό το διάστημα και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις σημαντικές ενέργειες του δημάρχου μας, με τις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση ενός νέου σταθμού που θα πλουτίσει τους ΠΑΙΣΔΑΠ κτηριακά και φυσικά εννοούμε εκείνον στην Αγ. Βασιλείου στα Πευκάκια.


Ηλέκτρα Αντωνοπούλου-Πανάγου
Πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ

Νεότερη Παλαιότερη