Κατερίνα Πρωτοσυγγελίδου-Φλατσούση: ΙΟΛΑΣ, «Ναι μεν…Αλλά»

katerinaΝαι στην απόκτηση του χώρου ΙΟΛΑ, αλλά... με προϋποθέσεις, που δυστυχώς η παρούσα διοίκηση δεν έχει φροντίσει να εξασφαλίσει, ώστε να μην εκτεθεί, αφενός ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σε οικονομικό επίπεδο και αφετέρου η αξία και το όνομα του μεγάλου συλλέκτη διεθνώς. Και φυσικά, να μη λείψει από τους δημότες η ποιοτική καθημερινότητα, που, ενίοτε, μεταφράζεται και ως πολιτισμός.


Γιατί, πολιτισμός είναι μεταξύ άλλων, η καθαριότητα και η ασφαλής κίνηση μας, σε δρόμους και πεζοδρόμια. Πολιτισμός είναι, ο σωστός φωτισμός της πόλης. Πολιτισμός είναι, η συντήρηση των πλατειών και παιδικών χαρών. Πολιτισμός είναι, η συντήρηση όλων των σχολείων και όχι μερικών εξ αυτών. Πολιτισμός είναι ακόμη και, η ποιοτική διασκέδαση των νέων και το πλησίασμά τους από την όποια, διοίκηση του Δήμου.


Ναι στην απόκτηση του χώρου ΙΟΛΑ, αλλά, χωρίς να στερηθεί η πόλη όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμη και… με προϋποθέσεις, εκ των προτέρων οριοθετημένες και διασφαλισμένες.


Ενδεικτικές δεσμεύσεις-προϋποθέσεις που όφειλε να έχει, ήδη, θεσπίσει η διοίκηση Σταθόπουλου, για να μπορεί σήμερα να μιλά με το κεφάλι ψηλά, για την απόκτηση του χώρου ΙΟΛΑ. (η σειρά είναι τυχαία και όχι βάσει σπουδαιότητας)
  1. Επαφή με κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς για τη μερική ή ολική οικονομική υποστήριξη της αγοράς ΙΟΛΑ. Προσπάθεια ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

  2. Εφόσον επιτευχθεί χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί και κατοχυρωθεί νομικά, η εκχώρηση του χώρου και της χρήσης του, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, στο δήμο μας και να κατευθύνεται από αυτόν, με αυτονομία και με διοίκηση η οποία θα επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια από τα εμπλεκόμενα μέρη.

  3. Μελέτη και προγραμματισμός για την ανακαίνισή του, καθώς και για τη μετέπειτα χρήση και λειτουργία του, ως υπερτοπικού πολιτιστικού φορέα.

  4. Σκαρίφημα του οργανισμού του φορέα, που θα καταδεικνύει, ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι εθνικής και όχι τοπικής σημασίας και θα δεσμεύει όλες τις διοικήσεις, για στοχευμένη πολιτιστικά διοίκηση, με μοναδικό γνώμονα την τέχνη και όχι την προσωπική προβολή των εκάστοτε διοικούντων την πόλη της Αγίας Παρασκευής.

  5. Οικονομική μελέτη α) αγοράς, β) ανακαίνισης του χώρου εντός και εκτός, γ) ετήσιας συντήρησής του, δ) λειτουργικών δαπανών-μισθοί, εφορίες κλπ ε) αγορών έργων τέχνης και λοιπών συναφών ειδών και λειτουργιών.

  6. Γνωστοποίηση στους δημότες όλων των παραπάνω θεμάτων, αφού, ήδη, οι αρμόδιοι, επιτροπή και διοίκηση, θα είχαν ολοκληρώσει μετά από ενδελεχή μελέτη και διερεύνηση, ώστε να ενημερώσουν και, κατ επέκταση να πείσουν τους δημότες, για τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου θέματος. Στη συνέχεια η, πιθανή, διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος, θα εξυπηρετούσε τη λήψη δημοκρατικής και αντικειμενικής απόφασης για την απόκτηση του χώρου Ιόλα.

  7. Ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γινόταν σε ειδικό χώρο μεγάλης χωρητικότητας, με απευθείας τηλεοπτική κάλυψη, ώστε να ληφθεί η τελική, ομόφωνη πάντα, απόφαση. Θεωρώ δεδομένο ότι θα είχαν προηγηθεί, αρκετά μικρότερα δημοτικά συμβούλια, όπου θα είχαν προβληθεί και συζητηθεί διεξοδικά, όλα τα παραπάνω θέματα και ακόμη, όλα όσα θα προέκυπταν στην πορεία των συζητήσεων.

  8. Δέσμευση για τη μη διείσδυση, τοπικών συλλόγων και άλλων φορέων και ενεργών μελών αυτών στο χώρο και στη διοίκηση του υπό ίδρυση Ν.Π. του Ιόλα. (Παράδειγμα προς αποφυγήν στρατόπεδο Σπυρούδη)

  9. Κατοχύρωση διαφανών διαδικασιών, τόσο για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. του Ιόλα, όσο στις προσλήψεις ανθρωπίνου δυναμικού.


Προσωπικά, ως δημότισσα δεν είδα, δεν άκουσα, δε διάβασα, δεν ενημερώθηκα από επίσημα χείλη, επιτροπής Ιόλα και διοίκησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για τίποτα από όλα τα παραπάνω.


Περίμενα, μέσα σ' αυτά τα 3 χρόνια της διοίκησης Σταθόπουλου, να υπάρξει διεξοδική ενημέρωση, γι' αυτό, το τόσο σοβαρό, πολιτιστικά και οικονομικά, θέμα. Μάταια! Απεναντίας, είχαμε καθημερινή, μέσω διαδικτύου, ενημέρωση εκ μέρους του δημάρχου αυτοπροσώπως, μόνο για τη διεξαγωγή και περάτωση αυτονόητων εργασιών στο δήμο μας.


Δεν πείστηκα λοιπόν και δεν πιστεύω, ότι η διοίκηση του Δήμου μας, που διεκδικεί την αγορά του χώρου του μέγιστου συλλέκτη και μέντορα της τέχνης Αλέξανδρου Ιόλα, έφτασε σ αυτό το σημείο, μετά από ώριμες και ουσιαστικές διαδικασίες, ώστε να αγοραστεί ο μοναδικός αυτός χώρος με ασφάλεια, για τους δημότες και την πόλη, για τον πολιτισμό, για την τιμητική αποκατάσταση του ονόματος του μεγάλου Έλληνα συλλέκτη Αλέξανδρου Ιόλα, αλλά και για τη διεκδίκηση ανάδειξης του συγκεκριμένου χώρου, σε παγκόσμιο σημείο πολιτιστικής αναφοράς.


Δεν πείστηκα, φίλες και φίλοι συνδημότες και συνδημότισσες, ότι αυτή η συγκεκριμένη αγορά του χώρου ΙΟΛΑ, δεν εξυπηρετεί προεκλογικά σχέδια της διοίκησης Σταθόπουλου.


Δεν πείστηκα, ότι θα κρατηθεί μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, κρίνοντας από τη μέχρι σήμερα τακτική της.


Δεν πείστηκα ότι η διοίκηση Σταθόπουλου διαθέτει το όραμα, την τεχνογνωσία και την πολιτιστική διορατικότητα, απαλλαγμένη από κομματικές και παραταξιακές αγκυλώσεις και εμμονές.


Αυτοί είναι και οι λόγοι που διατηρώ σοβαρές και βάσιμες επιφυλάξεις για την αγορά του χώρου ΙΟΛΑ. Δυστυχώς!

Νεότερη Παλαιότερη