Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής αξιοποίησης του "Γιαβάσειου" κληροδοτήματος

giavaseio1


ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΓΙΑΒΑΣΕΙΟΥ» ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ


Στα πλαίσια των ανοιχτών συμμετοχικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής αρμόδιας να διερευνήσει τους πιθανούς τρόπους αξιοποίησης του ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 76 (κληροδότημα Γιαβάση).


Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε επταμελή επιτροπή που απαρτίζεται από 3 εκπροσώπους της συμπολίτευσης και 4 της αντιπολίτευσης με πρόεδρο την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Ελισάβετ Πετσατώδη.

Νεότερη Παλαιότερη