Πρόσκληση στη συνεστίαση του ΓΣΑΠ στις 7 Μαρτίου

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής μας προσκαλεί στην συνεστίαση που διοργανώνει το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΓΣΑΠ
Νεότερη Παλαιότερη