Αντισχόλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων σε επισήμανσή μας

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων μας απέστειλλε το κάτωθι ως αντι-σχόλιο σε δική μας επισήμανση σε σχετική της ανακοίνωση. Σας το παραθέτουμε επαναλαμβάνοντας ότι ήμασταν παρόντες στη συνεδρίαση και θυμόμαστε ποιοι ήταν αυτοί από το Δημοτικό Συμβούλιο που δημιούργησαν με σχόλιά τους κλίμα ότι αμφισβητείται η πρόεδρος της Ενωσης.


Αυτά όμως δεν καταγράφονται στα πρακτικά!


Αφού σας ευχαριστήσουμε για την συνεχή μέχρι σήμερα δημοσίευση των ανακοινώσεων της Ένωσης Γονέων Αγίας Παρασκευής θα θέλαμε, όσον αφορά το σχολιασμό σας στην τελευταία μας ανακοίνωση, να σας κάνουμε γνωστό ότι η Ένωση Γονέων Αγίας Παρασκευής, ουδέποτε στηρίχθηκε σε οποιαδήποτε προφορική ενημέρωση αλλά πάντοτε σε επίσημα έγγραφα.


Η ανάγνωση των  πρόχειρων απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου (1ο θέμα προ Η.Δ και 3ο θέμα Η.Δ.) και 21ης Σεπτεμβρίου 2011 (ερωτήματα προ Η.Δ.) θα διαφωτίσει οποιονδήποτε αναρωτιέται  για τις πηγές της ενημέρωσής μας.


 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                        Η Γεν.Γραμματέας

Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα        Δέσποινα Μαντζανά-Πέπονα

 

 
Νεότερη Παλαιότερη