Ρύθμιση για τα χρέη της ΚΟΙ.ΠΕ.Δ.ΑΠ. (πρώην ΔΗ.Π.Ε.Α.Π.)

Το κάτωθι δελτίου τύπου λάβαμε από το δήμο:


Κατά την διάρκεια του χθεσινού Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Πολιτιστικής Επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής ( ΚΟΙ. ΠΕ. ΔΑΠ.) , ο Δήμαρχος ενημερώθηκε και ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμόν 1126 / 18.3. 2011 έγγραφο- απόφαση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , η ανωτέρω επιχείρηση οφείλει το ποσό των 286 .922,83 ευρώ ( κύρια εισφορά 229.168,12 πλέον προστίμων 57.754, 69 ) από παλιότερα οικονομικά έτη.


Η οφειλή αυτή αποφασίστηκε να τεθεί σε ρύθμιση ( 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις ποσού 7.970,08 έκαστη ) αρχής γενομένης από 31.03.2011 .
Σημειώνεται ότι δεν είναι ακόμα γνωστό το ύψος πιθανών οφειλών της επιχείρησης από άλλες αιτίες , λόγω της καταστροφής ( καμμένος δίσκος )των αρχείων με οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.


Για το σκοπό αυτό, έχει ανατεθεί με χθεσινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης σε εξωτερικό λογιστικό γραφείο ο πλήρης λογιστικός έλεγχος και η σύνταξη ισολογισμού της επιχείρησης για την χρήση του 2010 .


Στη συνέχεια θα ανατεθεί σε ορκωτό ελεγκτή- λογιστή ο τακτικός έλεγχος της χρήσης του 2010 καθώς και έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος για την περίοδο 2007 -2010 .


Η καταστροφή των στοιχείων της επιχείρησης έχει παραπεμφθεί από το Δήμαρχο στον Εισαγγελέα.

Νεότερη Παλαιότερη