Μεγάλες διαστάσεις αρχίζει να παίρνει το θέμα με τον κόκκινο αιγυπτιακό ρυγχωτό κάνθαρο

Μεγάλες διαστάσεις αρχίζει να παίρνει το θέμα με τον κόκκινο αιγυπτιακό ρυγχωτό κάνθαρο, το γνωστό έντομο που προκαλεί ζημιές έως και ολοκληρωτική καταστροφή σε όλα σε σχεδόν τα φοινικοειδή. Τα τέλεια έντομα έχουν χρώμα κόκκινο-καστανό, μήκος 35χιλ. και πλάτος 12χιλ., φέρουν δε ένα μακρύ ευδιάκριτο ρύγχος.


Συμπτώματα προσβολής: Χαρακτηριστικό μακροσκοπικό σύμπτωμα είναι η καταστροφή-ξήρανση της νέας βλάστησης, δηλαδή των κεντρικών φύλλων και η κάμψη των παλαιών φύλλων που δίνει στο φυτό την όψη ανοικτής ομπρέλλας. Οι έντονα προσβεβλημένοι φοίνικες εμφανίζουν ολική απώλεια φύλλων και σήψη του κορμού. Συνήθως η ζημιά που προκαλούν οι προνύμφες του εντόμου, είναι ορατή πολύ μετά την έναρξη της προσβολής. Σε αρχικά στάδια προσβολής ηζημιά μπορεί να είναι αναστρέψιμη, εφ΄όσον γίνουν οι ενδεδειγμένες παρεμβάσεις αλλά δεν ισχύει το ίδιο σε προχωρημένο στάδιο προσβολής. Για τους τρόπους προλήψεως και θεραπείας καλό είναι να απευθυνθείτε σε γεωπόνο, ο οποίος θα σας δώσει τις κατάλληλες οδηγίες.


Τις ανωτέρω πληροφορίες βρήκαμε σε φυλλάδιο, που ο Δήμος διένειμε σε  οικίες που διατηρούν φοινικοειδή και αποφασίσαμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας, αφού στην Αγία Παρασκευή υπάρχει μεγάλος αριθμός φοινικοειδών. Και είναι γεγονός ότι η δημοτική μηχανή κινητοποιήθηκε έγκαιρα για να ενημερώσει τους δημότες στο θέμα αυτό.


Ας σώσουμε ότι μπορούμε!
Νεότερη Παλαιότερη