Αρκετές ενστάσεις στο χθεσινό Δ.Σ.

Το κυρίαρχο θέμα αποτέλεσαν χθες τα δύο νέα νομικά πρόσωπα και το το "κλείσιμο" των παλαιών. Αρκετές ενστάσεις υποβλήθηκαν γύρω από το νέο νομικό πρόσωπο Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας και τον αριθμό μελών των Δ.Σ. καθώς επίσης για τα ΚΑ.Π.Η. και τα Δημοτικά Ιατρεία τα οποία περιήλθαν στη διεύθυνση κοικωνικής πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Νεότερη Παλαιότερη