Δήλωση Βασίλη Γιαννακόπουλου προς τη δημοτική ομάδα του 2007-2010

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω προσωπικά ολόκληρη τη δημοτική ομάδα με την οποία εργαστήκαμε μαζί τα τέσσερα τελευταία χρόνια καθώς μετά την ήττα μας στις δημοτικές εκλογές συνέχισαν να εργάζονται κανονικά ως το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό της θητείας μας. Η πόλη μας δεν παρέλυσε σε αντίθεση με άλλους μεγάλους δήμους στους οποίους σημειώθηκε αλλαγή της δημοτικής αρχής. Η Αγία Παρασκευή είτε σε επίπεδο καθημερινότητας είτε σε επίπεδο δράσης / εκδηλώσεων των νομικών της προσώπων δε σταμάτησε να λειτουργεί.


Τέλος έχω ζητήσει προσωπικά από όλα τα στελέχη τα οποία ήταν επικεφαλείς νομικών προσώπων να παραμείνουν στη θέση τους σύμφωνα με τον Καλλικράτη καθώς μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα εξακολουθούν να υφίστανται αυτόνομα παρέχοντας ταυτόχρονα στη νέα διοίκηση όποια τυχόν βοήθεια τους ζητηθεί.
Βασίλης Γιαννακόπουλος
Νεότερη Παλαιότερη