Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Γιάννης Μυλωνάκης: «Αποκτούμε ένα κρίσιμο εργαλείο το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην τόνωση της αναπτυξιακής δυναμικής της πόλης μας»

Στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού προχωρά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής κατόπιν της έγκρισης, κατά πλειοψηφία, της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο εργαλείο το οποίο ήδη έχουν στη διάθεση τους, εδώ και πολλά χρόνια, οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας, όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και άλλοι και το οποίο αποκτά πλέον και η Αγία Παρασκευή, με αρκετά χρόνια καθυστέρηση.

Μέσω της σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού μειώνονται δραστικά οι χρόνοι απορρόφησης σημαντικών, για την ανάπτυξη της πόλης, ευρωπαϊκών πόρων, ενώ ο Δήμος θα λειτουργεί πιο ευέλικτα σε ότι αφορά την επίλυση ζητημάτων για την κάλυψη των αναγκών της πόλης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αναπτυξιακής της δυναμικής.

Ειδικότερα θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακός βραχίονας του Δήμου και μέσα από την τεχνογνωσία που θα διαθέτει, θα είναι σε θέση να παρέχει τεχνική υποστήριξη στις διευθύνσεις του Δήμου, τόσο σε μελετητικό όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα είναι εφικτή η στήριξη της γνώσης, της καινοτομίας και των νέων μορφών επιχειρηματικότητας.

Κατά την εισήγηση του ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης επισήμανε μεταξύ άλλων:

«Μέσω του αναπτυξιακού μας οργανισμού θα μπορούμε, να απορροφούμε χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα με ταχύτερες διαδικασίες, να ωριμάζουμε μελέτες έργων υποδομής αλλά και να υλοποιούμε πιο ευέλικτα δράσεις κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά:« Στόχος μας είναι να σταματήσουμε να χάνουμε χρηματοδοτήσεις όπως γινόταν στο παρελθόν και να αρχίσουμε να αντλούμε έσοδα για το Δήμο μας. Βασικός μας προσανατολισμός είναι να πάμε την πόλη μας ψηλά, να την εκσυγχρονίσουμε, να την κάνουμε πιο λειτουργική και πιο φιλική για τους πολίτες της. Όπως γίνεται αντίστοιχα σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις της Ευρώπης».

Γραφείο Τύπου Δήμου Αγίας Παρασκευής

Νεότερη Παλαιότερη