Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 10 Ιουλίου


Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2024 θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 10-7-2024 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων είναι η Δευτέρα 8-7-2024


Νεότερη Παλαιότερη