Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη - Ξεχωρίζουν η προκήρυξη για Συμπαραστάτη του Δημότη και η Επιτροπή για το Γιαβάσειο

Η 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί στις 14-2-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό περιεχομένου πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη  και της επιχείρησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

2. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Α. Γάκη).

3. Λήψη απόφασης για επαναφορά οικογενειακού τάφου με στοιχεία Π18/Τ8 Ν16 στο Δήμο (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

4. Εκ νέου σύσταση  της επιτροπής παρακολούθησης της εκμίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Ερμού 76 (Γιαβάσειο) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

5. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Υψηλάντου από τη Λ. Μεσογείων μέχρι την είσοδο του υπόγειου χώρου του κτιρίου του Δημαρχείου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

Νεότερη Παλαιότερη