Έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα για να λυθεί ένα πρόβλημα δεκαετιών του δήμου Αγίας Παρασκευής

Δύο σημαντικές αποφάσεις έλαβε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής θέτοντας τις αναγκαίες βάσεις για τη δρομολόγηση της επίλυσης ενός προβλήματος που μετρά πολλά χρόνια το οποίο δεν είναι άλλο από το αμαξοστάσιο της υπηρεσίας καθαριότητας.
 
Του Στρατή Μαζίδη

Όπως είναι γνωστό το υπάρχον αμαξοστάσιο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ως προς την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ενώ παράλληλα οι ιδιοκτήτες επιθυμούν την αποδέσμευση του ακινήτου καθώς έχει εκπνεύσει το συμβόλαιο μίσθωσης ενώ στις 29 Φεβρουαρίου εκδικάζεται η αγωγή εξώσεως.

Με την πρώτη χθεσινή απόφαση, η οποία ελήφθη ομόφωνα, ο Δήμος προχωρά στην απόκτηση δύο όμορων οικοπέδων 492, 14 τ.μ. και 751,84 τ.μ. με πρόσοψη επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 542 και 544 αντίστοιχα [μέσα στο μπλε πλαίσιο στην εικόνα που ακολουθεί παρακάτω].

Όπως είναι γνωστό η διαπραγμάτευση για την αγορά των δύο οικοπέδων  καθώς επίσης ενός τρίτου συνορεύοντος με αυτά  είχε ξεκινήσει κατά τους τελευταίους μήνες  της θητείας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής,  όπως έχει υποστηρίξει ο νυν δήμαρχος,  η παράταξή του οποίου από χρόνια  έχει υποδείξει τη συγκεκριμένη περιοχή ως την πλέον κατάλληλη γιατί τη μετεγκατάσταση του  αμαξοστασίου.


Ωστόσο, και όπως προέκυψε, από τις επαφές του κ. Μυλωνάκη με τους ιδιοκτήτες πριν αναλάβει τα καθήκοντά του [και έχουμε σημειώσει σε προγενέστερη ανάρτηση], το τρίτο ακίνητο έκτασης 1475,78 τ.μ. με πρόσοψη επί της οδού Τρικάλων, το οποίο είχε αποφασισθεί επίσης να αγορασθεί, λόγω διαφωνιών των συνιδιοκτητών δε διατίθεται προς το παρόν προς πώληση.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε ο εισηγητής και αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Παπαμιχαήλ, τα παραπάνω ακίνητα θεωρούνται ως τα μοναδικά κατάλληλα για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού της μετεγκατάστασης και της οριστικής στέγασης του αμαξοστασίου του Δήμου, καθόσον συνενούμενα, ως συνορεύοντα αλλήλοις, δημιουργούν ένα ενιαίο ακίνητο 1.244,00 τετρ. μέτρων περίπου. Αξίζει να σημειωθεί πως το υπάρχον αμαξοστάσιο στην οδό Παναγούλη έχει επιφάνεια 1.338,22 τ.μ.. Συνεπώς με την αγορά των ακινήτων αυτών καλύπτονται καλύτερα και ίσως αποτελεσματικότερα (αλλά όχι πλήρως), από ότι στο υπάρχον σήμερα μισθωμένο ακίνητο, οι ανάγκες του αμαξοστασίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής αφού πρόκειται για μια οριστική και μόνιμη λύση που θα επιτρέψει παρεμβάσεις στο χώρο.

Επίσης, όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος, τα συγκεκριμένα οικόπεδα που έχουν πρόσοψη επί της Λεωφόρου Μεσογείων, όπως ενημέρωσε η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ., μπορούν να οικοδομηθούν για κάθε χρήση (και για τις υποστηρικτικές του αμαξοστασίου χρήσεις, π.χ. γραφεία, αίθουσα εργαζομένων, συνεργείο κλπ), μετά  από την αναμενόμενη στο προσεχές διάστημα, δημοσίευση στο ΦΕΚ του προεδρικού διατάγματος για τον «καθορισμό ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισίων και την περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού», για το οποίο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. έχουν δεχθεί την πρόταση του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για την εξαίρεση από τους περιορισμούς της Β’ ζώνης Υμηττού, των ακινήτων που έχουν πρόσοψη επί της Λεωφόρου Μεσογείων, όπως είναι και τα προαναφερόμενα. 

Σε κάθε πάντως περίπτωση στη Β’ ζώνη Υμηττού, επιτρέπονται πολιτιστικές και αθλητικές χρήσεις, χρήσεις γεωργικών αποθηκών και διατήρηση ή τροποποίηση των υφισταμένων χρήσεων των ακινήτων. 

Επίσης τα ακίνητα αυτά, μπορούν να «μεγαλώσουν», με την αγορά, σε δεύτερη φάση και εφόσον εξασφαλισθεί επιπλέον πίστωση και άλλων συνορευόντων με αυτά ακινήτων, με προσόψεις τόσο στη Λεωφόρο Μεσογείων όσο και στην οδό Τρικάλων, ώστε να δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερος χώρος για την πλήρη και άνετη  κάλυψη των μεγάλων αναγκών του αμαξοστασίου του Δήμου και της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Οχημάτων.   

Στη συνέχεια ακολούθησε από την αρμόδια αντιδήμαρχο κ. Σιούλα και την κ. Παλαμάρη από την Τεχνική Υπηρεσία η εισήγηση του θέματος για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής, εντός της έκτασης που περιβάλλεται από την οδό Λ. Μεσογείων και Τρικάλων για κοινωφελείς χρήσεις του Δήμου.

Όπως σημειώνει η εισήγηση, οι σημερινές συνθήκες διαμόρφωσης της περιοχής (με την κατασκευή των υπερτοπικών οδών και κόμβων), την έχουν αποκόψει από οποιοδήποτε σημείο από τον ορεινό όγκο του Υμηττού  και δεδομένου ότι η έκταση αυτή ποτέ δεν ήταν δάσος, πρέπει να επανεξεταστεί του θέμα και να μην ενταχθεί στη ζώνη προστασίας του Υμηττού.

Το θετικό είναι πως ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με την επιχειρηματολογία τόσο όσον αφορά τη σημερινή υπάρχουσα γεωγραφία και πραγματικότητα όσο και με την ανάλυση του πλαισίου της υποχρέωσης και αρμοδιότητάς του να εξασφαλίσει τους απαραίτητους κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία και τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων, έχει πετύχει ήδη τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προτείνει την εξαίρεση του τμήματος αυτού από την Ζώνη Προστασίας με ενδεχόμενη ένταξή του σε Ειδική Ζώνη όπου θα επιτρέπονται Κοινωφελείς και Κοινόχρηστες χρήσεις. 

Επίσης όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, κ. Μυλωνάκης για το εν λόγω ζήτημα, η συγκυρία χαρακτηρίζεται ως θετική αφού το Υπουργείο Περιβάλλοντος μαζί με τις υπόλοιπες αντιρρήσεις που θα προβάλλει όσον αφορά τη Β' Ζώνη Υμηττού, θα συμπεριλάβει και τη δική μας υπόθεση που ήδη έχει γίνει δεκτή επί της αρχής [καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε ποτέ δάσος και για αυτό δεν μπορεί να αποτελεί Β΄Ζώνη].

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα από τους παρόντες με εξαίρεση τον κ. Τσιμπουκάκης που ψήφισε "παρών" λόγω επιφυλάξεων ως προς τις χρήσεις.

Παρά τις όποιες μικροαφορμές [Σταθόπουλος, Ζορμπάς] να δημιουργηθεί έδαφος μιας πιθανής αντιπαράθεσης, ο Δήμαρχος κράτησε χαμηλούς τόνους υπενθυμίζοντας ότι δεν μπορεί να προσπεραστεί το παρελθόν αν υπάρχουν ευθύνες ως προς το γεγονός της μη επίλυσης του ζητήματος του αμαξοστασίου αναγνωρίζοντας όμως πως οι προκάτοχοι του κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο ανέφερε ότι το γενικότερο σχέδιο της νέας Δημοτικής Αρχής ξεπερνά την απλή μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου αλλά αφορά στην απόκτηση ενός μεγαλύτερου ενιαίου χώρου στη συγκεκριμένη περιοχή που θα επιτρέψει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής παράλληλα με την παροχή στους εργαζομένους σωστών συνθηκών εργασίας, να δημιουργήσει Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, Πράσινο Σημείο, σταθμό μεταφόρτωσης και να υλοποιεί δράσεις ανακύκλωσης.

Φυσικά, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, όλα αυτά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν το πρωί, όπως επίσης και η μεταφορά του αμαξοστασίου δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί καθώς πρέπει πρώτα να προηγηθούν ορισμένες διαδικασίες. Ωστόσο απόκτηση των οικοπέδων και η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου δίνουν ένα μήνυμα στους ιδιοκτήτες της περιοχής πως ο δήμος Αγίας Παρασκευής πραγματικά το εννοεί ότι θέλει να αγοράσει τα οικόπεδά τους ενώ μαζί με το σχετικό φάκελο όσον αφορά τον από χαρακτηρισμό της περιοχής από Β' ζώνη Υμηττού, στέλνουν και προς το κεντρικό κράτος ένα σήμα ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο η νέα Δημοτική Αρχή, και εξίσου σημαντικό, όλο το δημοτικό συμβούλιο υπηρετούν κι αρχίζουν να υλοποιούν.

Ταυτόχρονα είναι και ένα μήνυμα προς τους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας ότι ο δήμος Αγίας Παρασκευής δεν έχει μόνο απαιτήσεις από αυτούς, αλλά αφουγκραζόμενος τα αντικειμενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κάνοντας το πρώτο βήμα για την επίλυση τους.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε μία συνεδρίαση ήπιων ως επί το πλείστων τόνων μέσα σε ένα ήρεμο κλίμα και αυτό είναι κάτι που αξίζει να διατηρηθεί στη συνέχεια.
Νεότερη Παλαιότερη