Δύο συνεδριάσεις την Τετάρτη για το Δημοτικό Συμβούλιο - Ξεχωρίζει η ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ.


Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί στις 7-2-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με θέματα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2024 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης). 

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2024 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης). 

Αμέσως μετά, στις 20:00, ακολουθεί η 5η τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν.  3463/2006, για καταγραφή και καταστροφή παλαιών και άχρηστων υλικών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).

2. Λήψη απόφασης για συμμετοχή όλων των παρατάξεων  στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, άνευ δικαιώματος ψήφου (ορισμός εκπροσώπου) (εισήγηση Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).

3. Παραχώρηση για χρήση κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Λ. Σιούλα).

Νεότερη Παλαιότερη