Αναρτήθηκαν οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων - Ποιοι εξ αυτών είναι έμμισθοι

Αναρτήθηκαν σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του ορισμού των Αντιδημάρχων και της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων τους. Στην απόφαση ορίζεται και ποιοι εξ αυτών έχουν έμμισθη θέση.

Επίσης ορίζονται οι αναπληρωτές τόσο του Δημάρχου όσο και των Αντιδημάρχων.Νεότερη Παλαιότερη