Οδηγίες για την αποκομιδή των χριστουγεννιάτικων δέντρων στην Αγία Παρασκευή

Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής καλεί τους πολίτες να μην πετούν σε κάδους οικιακών απορριμμάτων τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα που στολίστηκαν κατά τη διάρκεια των εορτών, αλλά να τα τοποθετούν δίπλα σε αυτούς ή όπου εναποθέτουν τα πράσινα – κηπαία απορρίμματα,  ενημερώνοντας παράλληλα την υπηρεσία καθαριότητας στο τηλέφωνο 210-6390340 καθημερινά, ώρες 7:00 έως 13:00.

Στόχος είναι η αποκομιδή των δέντρων να γίνει ξεχωριστά και να προωθηθούν  στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Φυλής, όπου θα μετατραπούν σε εδαφοβελτιωτικό υλικό που θα επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Γιάννης Λογοθέτης


Η Διεύθυνση Καθαριότητας   

Νεότερη Παλαιότερη