Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 24/7

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24.07.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 με θέματα:
  1. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων από οφειλή προς τον Δήμο οφειλετών με οικονομική αδυναμία αποπληρωμής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

  5. Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ.: 20684/12-07-2023 πρακτικού της Επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά στην καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού -Τμήματος Πληροφορικής και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής -Τμήματος Κοινωνικής προστασίας & φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

  6. Έγκριση της απόφασης 57/2023 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ περί της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Παναγόπουλος).

  7. Έγκριση του ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Π.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής» οικονομικού έτους 2022 (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Παναγόπουλος).

  8. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής της Επιτροπής καταστροφής υλικών (οχήματα-μηχανήματα-δίκυκλα) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

  9. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της αρ.4/2023 της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ.Κωστόπουλος).

Νεότερη Παλαιότερη