Για αντιθεσμικό κατήφορο στον ΠΑΟΔΑΠ κάνουν λόγο οι "Αλλάζουμε"

Αναμένουμε από τον δήμαρχο να βάλει ένα τέλος στον αντιθεσμικό κατήφορο του προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ

Οι δημοτικές παρατάξεις οφείλουν να διαφυλάξουν το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι σε όσους το αγνοούν προκλητικά

Πριν λίγες ημέρες ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Συνδυασμός «Αλλάζουμε την Αγία Παρασκευή», διά του επικεφαλής του, υποψηφίου δημάρχου Γιάννη Μυλωνάκη, απέστειλε επιστολή στον δήμαρχο Β. Ζορμπά, με την οποία τον ενημέρωνε για την έλλειψη διαφάνειας και νομιμότητας στη λειτουργία του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» - ΠΑΟΔΑΠ.

Στην επιστολή μας αναφερόμαστε σε τρεις συγκεκριμένες ενέργειες του προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ, από τις πολλές που θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε, και συγκεκριμένα:

Στην αγνόηση της απορριπτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά και της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τις ονοματοδοσίες δημοτικών χώρων.

Στην απασχόληση των μελών της Φιλαρμονική Ορχήστρας του Δήμου χωρίς συμβάσεις.

Στην πρόσκλησή του προς τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ να ψηφίσουν… προ-χρονολογημένα για να καλύψουν την αμέλειά του να προχωρήσει σε παράταση της σύμβασης με ανάδοχο που έχει αναλάβει την αδειοδότηση αθλητικών και άλλων χώρων του Δήμου.

Ο κ. Ζορμπάς οφείλει να απαντήσει δημόσια εάν εγκρίνει τις παραπάνω αντιθεσμικές ενέργειες του διορισμένου προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ και κυρίως την προκλητικότατη αδιαφορία του απέναντι στις αποφάσεις του κορυφαίου οργάνου διαβούλευσης στην πόλη, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αν όχι, να μας ενημερώσει για ποια μέτρα θα λάβει άμεσα για να βάλει ένα τέλος στον αντιθεσμικό κατήφορο του προέδρου του Νομικού Προσώπου.

Επίσης, καλούμε τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις να πάρουν θέση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο υπερβαίνει τις παραταξιακές διαφορές, καθώς στρέφεται κατά του ίδιου του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου μας.

- - -

Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

Θέμα: Έλλειψη διαφάνειας και νομιμότητας στη λειτουργία του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» - ΠΑΟΔΑΠ

Κύριε δήμαρχε,

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Συνδυασμός «Αλλάζουμε την Αγία Παρασκευή» έχει επισημάνει επανειλημμένα το πρόβλημα της έλλειψης διαφάνειας και νομιμότητας στη λειτουργία του Νομικού Προσώπου «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής».

Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο εξακολουθεί να οδηγεί σε αντιθεσμικές συμπεριφορές και αποφάσεις, οι οποίες -εκτός των άλλων- πάσχουν και νομικά.

Ενδεικτικά, θέτουμε υπόψη σας τα εξής τρία πρόσφατα γεγονότα:

1. Σύμφωνα με την Απόφαση 01/24.04.2023 της Ειδικής Επιτροπής άρθρου 152 του Ν.3463/06 ακυρώθηκε η 144/08.12.2022 απόφαση του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού για την ονοματοδοσία των δημοτικών χώρων. Παρ’ όλα αυτά το ΝΠΔΔ προχωρά στην υλοποίησή της. Εξακολουθεί να οργανώνει εκδηλώσεις ονοματοδοσίας δημοτικών χώρων, αγνοώντας τόσο την παραπάνω απορριπτική απόφαση, όσο και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σύσταση Επιτροπής που θα εισηγηθεί τους προς ονοματοδοσία δημοτικούς χώρους και τα πρόσωπα που θα τους ονοματοδοτήσουν -στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων- ώστε να εκφράζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό η βούληση της τοπικής κοινωνίας.

2. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η σύμβαση για τη λειτουργία της Φιλαρμονικής έληξε τον Μάρτιο του 2022. Η υλοποίηση της επόμενης σύμβαση ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023. Από τον Απρίλιο του 2022 έως τον Ιανουάριο 2023, για έναν περίπου χρόνο δηλαδή, τα μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου παρέστησαν σε διάφορες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα, παρά το γεγονός ότι δεν προκύπτει από πουθενά ο τρόπος με τον οποίο πληρώθηκαν. Το θέμα το έχουμε θίξει επανειλημμένα στο Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ χωρίς ωστόσο να έχουμε πάρει απαντήσεις.

3. Με ηλεκτρονικό μήνυμα που απεστάλη τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, η διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ ζητά από τα μέλη του Δ.Σ. να συμμετάσχουν σε... προ-χρονολογημένη εικονική(!) συνεδρίαση, προκειμένου να δοθεί παράταση στον ανάδοχο που έχει αναλάβει να εκδώσει άδειες λειτουργίες των Αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο λόγος είναι ότι αμφότεροι -ανάδοχος και πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ- «αμέλησαν»(!) να προχωρήσουν σε αίτημα παράτασης το οποίο έληγε την 6η Μαΐου του 2023.

Επιλέγεται, επομένως, μια παράνομη και παράτυπη διαδικασία, προκειμένου να διορθωθεί η αρχική παράλειψη.

Κατόπιν των παραπάνω θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν:

1. Είστε ενήμερος για τις παραπάνω ενέργειες της διοίκησης του ΠΑΟΔΑΠ.
2. Εγκρίνετε τις παραπάνω αντιθεσμικές αποφάσεις και συμπεριφορές;

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Συνδυασμός «Αλλάζουμε για την Αγία Παρασκευή» θεωρεί ότι οι παραπάνω ενέργειες, όπως και πολλές άλλες που προηγήθηκαν, βάλλουν ευθέως κατά της διαφάνειας και αξιοπιστίας που θα πρέπει να διαθέτει κάθε Νομικό Πρόσωπο ενός Δήμου. 

Ως εκ τούτου, όχι μόνο δεν θα συμβάλλουμε στη λήψη αποφάσεων που
θέτουν σε κίνδυνο το κύρος του ΠΑΟΔΑΠ, αλλά -εφόσον χρειαστεί- θα προσφύγουμε
σε κάθε αρμόδιο θεσμικό όργανο, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη σύννομη
λειτουργία του Νομικού Προσώπου.


Αναμένοντας τις απαντήσεις,
Με εκτίμηση 

Γιάννης Μυλωνάκης

Νεότερη Παλαιότερη