Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 17/5

Αρκετά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στην Τακτική Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Π.Ε. Πευκάκια (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη θέσπισης του νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Δάβαρη).

 3. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 14/2023 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης περί της «1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου΄΄» (εισήγηση: Πρόεδρος ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ κ. Ι. Δερματάς).

 4. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2023 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης περί της «Κατάρτισης - έγκρισης στοχοθεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, οικονομικού έτους 2023» (εισήγηση: Πρόεδρος ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ κ. Ι. Δερματάς).

 5. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 37/2023 απόφασης Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ περί της «1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2023 των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Ν. Παναγόπουλος).

 6. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 48/2023 απόφασης Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ, Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Ν. Παναγόπουλος).

 7. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 34/2023 απόφασης Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ περί της «3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΄΄Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής΄΄ οικονομικού έτους 2023» (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).

 8. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 35/2023 απόφασης Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).

 9. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 36/2023 απόφασης Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).

 10. Έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Εστίας (πεζόδρομος) στην περιοχή «Πευκάκια» του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους προστίμου για την τοποθέτηση αυθαίρετης διαφημιστικής πινακίδας» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 12. Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση έκθεσης βιβλίου στην πλατεία Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός)

 13. Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 100 ν.3852/2010) μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την υλοποίηση της διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης και της εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την πράξη: «Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής» της Πρόσκλησης ΑΤ04, του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 

Νεότερη Παλαιότερη