Αντίστροφη μέτρηση για επανεκκίνηση του έργου του Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής

Με έγγραφο της (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 109735/27-01-2023) η Διευθύνουσα Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί τον εργολάβο για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της ανέγερσης του δημαρχιακού μεγάρου του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Στη σχετική απόφαση (ΑΔΑ: 9ΡΙΠ7Λ7-Ο27) σημειώνεται στο αιτιολογικό μέρος πως με την υπογραφή αυτής είναι εφικτή η εκτέλεση των εργασιών των βραχωδών εκσκαφών στο οικόπεδο και επομένως η επανέναρξη των εργασιών του έργου.

Η εξέλιξη αυτή:

👉δικαιώνει την εκτίμηση που διατυπώθηκε στη σελίδα μας σε προγενέστερο άρθρο (διαβάστε εδώ) σχετικά το αίτημα διάλυσης της σύμβασης από την πλευρά του εργολάβου, που προφανώς ήταν μια κίνηση, ίσως σε συνεννόηση με την Περιφέρεια ώστε να πιεστεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και να πληρώσει το επιπλέον ποσό

👉οδηγεί στην επανεκκίνηση του έργου τερματίζοντας προς ώρας έναν πονοκέφαλο τόσο του Περιφερειάρχη Αττικής, όσο και του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής που δεν επιθυμούσαν να πάνε στις εκλογές με μια τρύπα δίπλα στην κεντρική μας πλατεία

Πλέον απομένει το Υπουργείο Ανάπτυξης να ανταποκριθεί στη δέσμευσή του να καλύψει το επιπλέον ποσό μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και να μη χρειαστεί να αναλάβει το σχετικό βάρος ο Δήμος. 

ΥΓ: Πολλοί πάντως εφεξής θα κάνουν τον Σταυρό τους. Άλλοι για να μην σταματήσει εκ νέου το έργο μέχρι τις εκλογές κι άλλοι για το ακριβώς αντίθετο.

Νεότερη Παλαιότερη