Δήμος Αγίας Παρασκευής:  Απορρίφθηκε η προσφυγή του κ. Γεωργίου Οικονόμου

Την Τετάρτη, σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση που δημοσίευσε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε το πρακτικό «Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών για την υπηρεσία με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ».

Την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Οικονόμου προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Σήμερα, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, έπειτα από έγγραφη ενημέρωση του Δήμου Αγίας Παρασκευής εκ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αριθμό πρωτοκόλλου 128759,  γνωστοποιήθηκε πως η προσφυγή του  Δημοτικού Συμβούλου, κ. Γεωργίου Οικονόμου απορρίφθηκε.

Νεότερη Παλαιότερη