Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει αίτημα για νυχτερινή λεωφορειακή γραμμή στη Λ. Μεσογείων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κατά τη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2022 είχε ως 6ο Θέμα της Η.Μ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης στήριξης του αιτήματος του Δικτύου Πολιτών Χολαργού- Παπάγου για λειτουργία νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στον οδικό άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου και έχοντας υπόψη το από 10/3/2020 αίτημα του επικεφαλής του συνδυασμού «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού-Παπάγου» και δημοτικού συμβούλου Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ. Περικλή Ζήκα τάχθηκε ομόφωνα υπέρ του αιτήματος του συνδυασμού «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού- Παπάγου» για τη λειτουργία και την παγίωση νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στον οδικό άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής σημειώνει πως αυτό μπορεί να λάβει χώρα εναλλακτικά, σε περίπτωση αδυναμίας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) για λειτουργία νέας λεωφορειακής γραμμής, με την άρση των περιορισμών επιβίβασης - αποβίβασης της λεωφορειακής γραμμής EXPRESS Χ 95 του Αεροδρομίου για τις νυχτερινές ώρες και την ευρύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Νεότερη Παλαιότερη