Σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής


Η δημοτική αρχή ανακοινώνει την πρόθεση της για την σύσταση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, το οποίο θα έλθει προς ψήφιση στο επόμενο ΔΣ, με βάση το Ν.3443/2006.

Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων καθιερώθηκε με το Νόμο 3443/06. Όπως ενημερώνει ο Αντιδήμαρχος Νεολαίας Αγίας Παρασκευής Νικόλαος Ζόμπολας, έργο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι η ανάδειξη των αναγκών της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αλλά Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προχωράει ένα βήμα παραπάνω, δίνοντας παραπάνω αρμοδιότητες και δύναμη στους νέους, υιοθετώντας το νέο άτυπο θεσμό των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, που εφαρμόζεται ήδη σε 7 μεγάλες πόλεις τα τελευταία 3 χρόνια (ενδεικτικά ΛΑΡΙΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κοκ), με δικό μας κανονισμό και συμμετοχή όλων των φορέων της πόλης.


Νεότερη Παλαιότερη