Σταθερά τα δημοτικά τέλη το 2023 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής - Αναλυτικά οι συντελεστές

Τη μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2023 αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ως εκ τούτου θα ισχύσουν οι κάτωθι συντελεστές:  


Από την επιβολή τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού απαλλάσσονται μακροχρόνια άνεργοι, άποροι, πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία, τρίτεκνοι και μονογονεϊκές οικογένειες σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Νεότερη Παλαιότερη