Καταργήθηκαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις Νοεμβρίου & Μαϊου

Σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου 4965/2022 καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις (15νθήμερες) και επιτρέπεται η διενέργεια προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. Ωστόσο, θα υπάρχει Black Friday και Cyber Monday, στις 25 και στις 28 Νοεμβρίου του 2022 αντίστοιχα.

Ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:

α) χειμερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουάριου και

β) θερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Νεότερη Παλαιότερη