Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής (δια του τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίας Παρασκευής μπορούν να δημιουργηθούν δια ζώσης τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 

50

2

Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

3

Βάσεις  Δεδομένων – Εξειδικευμένα  θέματα (ΙΙΙ)

50

4

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή  ζωή

25

5

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

25

6

Δημιουργία ιστοσελίδας

50

7

Ηλεκτρονική εφημερίδα

50

8

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα e-επιχειρείν

25

9

Βασικά Αγγλικά (Α1)

50

10

Βασικά Αγγλικά (Α2)

50

11

Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

25

12

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

13

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

14

Ιταλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

25

15

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

16

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

17

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα

(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη

εξαρτήσεων, διατροφή κλπ)

25

18

Σύνδεση σχολείου - οικογένειας

50

19

Αθλητισμός και διατροφή

25

20

Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων 

αναγκών στην  τοπική κοινωνία 

25

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο χώρο του 2ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής (Υακίνθου 25).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Η υποβολή των αιτήσεων προτιμάται να γίνεται ηλεκτρονικά:

  • Η αίτηση απαιτείται να είναι υπογεγραμμένη και στα δύο σημεία της, στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι σκανάρουν ή φωτογραφίζουν την αίτηση και την αποστέλλουν στο παρακάτω e-mail μαζί με μία φωτοτυπία της ταυτότητάς τους. 
  • Σε περίπτωση αδυναμίας, οι αιτήσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Τηλ. : 2132004568, 2132004601

Ταχ. διεύθυνση:  Λεωφ. Μεσογείων 415-417, Αγία Παρασκευή

Email: dep@agiaparaskevi.gr

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Νεότερη Παλαιότερη