Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 13/10

Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 20:00 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγίας Παρασκευής θα προσέλθουν σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) με εξής θέματα:

1. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. T. Κωστόπουλος).

2. Έκθεση αποτελεσμάτων Β΄ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. T. Κωστόπουλος).

3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αιγαίου Πελάγους έναντι του αρ. 50Α,   για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

4. Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου (εισήγηση: Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

5. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή την κατάργηση του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 419-421 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

6. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).

7. Αντικατάσταση και εκ νέου ορισμός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π) (εισήγηση: Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

8. Αντικατάσταση και εκ νέου ορισμός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π) (εισήγηση: Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).
Νεότερη Παλαιότερη