9 Υποτροφίες σπουδών για νέες και νέους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα


Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΙΕΚ ΑΛΦΑ & το Mediterranean College στηρίζουν έμπρακτα τους ευάλωτους οικονομικά συμπολίτες μας, παρέχοντας 9 Υποτροφίες Δωρεάν Σπουδών και συγκεκριμένα:

 • 3 υποτροφίες σπουδών για το Α’ έτος , στα προγράμματα  Bachelor στο Mediterranean College
 • 2  ετήσιες υποτροφίες  διδάκτρων στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ,
 • 2 πλήρεις, ετήσιες υποτροφίες στο ΑΛΦΑ studies
 • 2 πλήρης ετήσιες υποτροφίες  διδάκτρων στο MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2),

Ειδικά για το πρόγραμμα HPD Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας ,διετούς φοίτησης προϋπόθεση για την συνέχισή των σπουδών με υποτροφία,  είναι η συνεχής  φοίτηση  των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις  (βαθμολογία άνω του 60%)

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, τέτοιες κοινωνικές δράσεις δίνουν πνοή στην ελπίδα νέων ανθρώπων για σπουδές, αμβλύνοντας το εμπόδιο της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν οι οικογένειές τους, και αναδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία τόσο των ανωτέρω εκπαιδευτικών φορέων, όσο και των Περιφέρειας Αττικής .

Ο Περιφερειάρχης επισημαίνει σχετικά: «Δικαίωμα στη μόρφωση έχουν όλοι, χωρίς διακρίσεις. Παραμένουμε στο πλευρό των ευάλωτων συμπολιτών μας και κυρίως στα παιδιά μας, στηρίζοντας τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τα όνειρα τους».

Δικαιούχοι –Κριτήρια

Τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί για την ανάδειξη των δικαιούχων υπότροφων είναι κοινωνικά και οικονομικά και αποσκοπούν στην αξιοκρατική επιλογή των υποψηφίων.


Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα  κριτήρια (σε παρένθεση τα μόρια που αποδίδονται σε κάθε κατηγορία):


 • Ετήσιο ατομικό εισόδημα μικρότερο από 6.000 ευρώ ή, εφόσον πρόκειται για υποψήφιο που δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 9.000 ευρώ (100 μόρια)
 • Κάρτα ανεργίας του υποψηφίου (100 μόρια) ή/και των γονέων (50 μόρια για κάθε γονέα)
 • Μακροχρόνια ανεργία του υποψηφίου (150 μόρια)
 • Άτομα με μερική αναπηρία σε ποσοστό έως 79,9% (100 μόρια) ή με βαριά αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80% (150 μόρια)
 • Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών (100 μόρια) ή/και μονογονεϊκών οικογενειών (50 μόρια)
 • Λοιπές κατηγορίες όπως άστεγοι, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking και ενδοοικογενειακής βίας, άτομα σε επανένταξη κ.ά. (100 μόρια)


Οι αιτούντες που θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες με βάση την ως άνω μοριοδότηση θα αναδειχθούν δικαιούχοι των εννέα (9) υποτροφιών που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Αττικής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους από  σήμερα Δευτέρα 8./8  /2022 έως και την Παρασκευή 9 / 9 / 2022 στην ειδική ιστοσελίδα του ΙΕΚ ΑΛΦΑ καθώς και του Mediterranean College

 • Ιστοσελίδα ΙΕΚ ΑΛΦΑ

 • Ιστοσελίδα Mediterranean College


Επίσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των παρεχόμενων σπουδών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500

• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39, 210 41 20313

• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117

• Mediterranean College Αθήνας: Πατησίων 107 &  Πελλήνης 8, 210 8899600

Νεότερη Παλαιότερη