Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 6 Ιουλίου


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

2. Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ.  ι), του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς,  σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 214Α του ΚΠολΔ, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, που περιλαμβάνεται στην από 11-3-2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης 36…./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 33…./2022 αγωγή, η οποία κατατέθηκε στις 20-4-2022 στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) του Π. Α. του Π. και της Σ. κατά του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

3. Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία πολιτιστικών και αθλητικών δομών και υποδομών του Οργανισμού (εισήγηση: Πρόεδρος Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. κ. Σ. Παπασπύρος).Νεότερη Παλαιότερη