Δήμος Αγ. Παρασκευής: Πρόσληψη 25 ατόμων για τις ανάγκες πυρασφάλειας

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Νεότερη Παλαιότερη