Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 31/5


Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).

2. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

3. Έκθεση αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

4. Έκθεση αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

5. Έκθεση αποτελεσμάτων Α΄ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

6. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).Νεότερη Παλαιότερη