Ο Κων. Τσιαμπάς για τη δεύτερη πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή

Ακόμη ένα έργο υποδομής  ολοκληρώθηκε στη πόλη μας και παραδόθηκε για  χρήση στους Δημότες.

Για την ιστορία των έργων της πόλης μας
    
Στις 22/02/2011 εγκρίθηκε η μελέτη σκοπιμότητας επιλογής θέσεων  για την κατασκευή 20 ανισόπεδων διαβάσεων στο λεκανοπέδιο Αττικής.    
    
Το ΥΠΕΧΩΔΕ αποφάσισε σε πρώτο χρόνο την κατασκευή έξι (6) γεφυρών με Π/Υ 13 εκ. Το έργο εντάχθηκε στο ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
    
Στις  7/2/2013 ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δήμαρχο τον κύριο Ζορμπά Βασίλειο, ανακοίνωσα ότι εξασφαλίσαμε την κατασκευή και δεύτερης πεζογέφυρας, ήδη κατασκευαζόταν η γέφυρα "ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ" (Γελαδάκη) στα Πευκάκια.
 
Στις 15/03/2013 ανακοινώθηκε και επίσημα, η ανάθεση των μελετών  των έξι γεφυρών, στις οποίες είχε συμπεριληφθεί και η   ΄΄Πεζογέφυρα Λ. Μεσογείων  και ΙΚΑ Αγ. Παρασκευής   (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ / ΟΙΚ ./1039 /15-03-2013).
 
Στις 27/3/2014 έγινε ο διαγωνισμός για τις μελέτες.
 
Στις 23/5/2014  έγινε η ανάθεση των μελετών στον ανάδοχο μελετητή .

Στις 21/10/2016 το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με απόφαση του Υπουργείου  με κωδικό ΟΠΣ 5001380 στα πλαίσια του Ταμειακού προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και ως μικρό έργο  συμπεριελήφθη στο ΠΕΠ Αττικής για την παρακολούθηση της  χρηματοδότησης από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, με ημερ. έναρξης  01/10/2016  και λήξη 31/12/2020.

Το έργο  το δημοπράτησε, το επέβλεψε και το υλοποίησε η Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, τμήμα Κατασκευής έργων Αθήνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπηρεσία η οποία και το παρέδωσε στο Δήμο μας.
   
Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής  στις 05/10/2017, με λήξη  31/12/2021 και Π/Υ μετά την έκπτωση 6.509.486 ευρώ από ΕΣΠΑ  και 509.000 από το ΠΔΕ συνολική δαπάνη 7.018.000.
   
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τον τότε Δ/ντή της ΔΜΕΟ για την Οδική Ασφάλεια  του ΥΠΕΧΩΔΕ κύριο Κουλόπουλο Κωσταντίνο ο οποίος συμπεριέλαβε στις έξι πρώτες,  την κατασκευή  και 2ης πεζογέφυρας στην πόλη μας ενώ ήδη κατασκευαζόταν η γέφυρα Μιχαηλίδη (Γελαδάκη) στα Πευκάκια.   Ο Επικεφαλής της Παράταξης
Κωνσταντίνος Τσιαμπάς
τ.  Δημοτικός Σύμβουλος και
Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών

Νεότερη Παλαιότερη