Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27/04


Την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 18.00 θα διεξαχθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα:


1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

2. Αναγνώριση οφειλής και αποτίμηση σε χρήμα των μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2021 (Συμπλήρωση της 160/2021 ΑΔΣ, ΑΔΑ: 6ΗΟ8Ω6Υ-Κ6Ι) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

3.
Έγκριση του τρόπου και χρόνου υλοποίησης του «Θερινού  Προγράμματος  Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης έτους 2022» καθώς και των προϋποθέσεων διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

4. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

5. Επιστροφή χρηματικού ποσού, λόγω λάθους χρέωσης προσαύξησης ορόφων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

6. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσεων στάθευσης επί της οδού Αγίου Ιωάννου για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Νεότερη Παλαιότερη