Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 13/04


Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 17.00 θα διεξαχθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

2. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση χώρου για τη μεταστέγαση του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και του Τμήματος Πρασίνου (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

3. Λήψη απόφασης Περί αποδοχής της από 22-2-2022 πρότασης της εκμισθώτριας Μαργαρίτας Μάγκλαρη (αριθ. πρωτ. Δήμου:4686/23-2-2022) για  μείωση του μισθώματος του υπ’ αριθ. Ι-3 καταστήματος, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 419 (στο εμπορικό κέντρο ΑΙΘΡΙΟ), που έχει μισθώσει και χρησιμοποιεί ο Δήμος (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

4. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και δύο υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).

5. Έγκριση ή μη  του Πρακτικού Νο1/2022 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).

6. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).

7. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).

Νεότερη Παλαιότερη