«Νίκη»: Σκανδαλώδης η οικονομική διαχείριση της κακοκαιρίας από τη δημοτική αρχή

Στη διάρκεια της καταστροφικής διαχείρισης που έκανε ο Β. Ζορμπάς τις μέρες της κακοκαιρίας ΕΛΠΙΔΑ, που ως γνωστό ξεκίνησε στις 24/1:

Α. Κήρυξε την πόλη μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέχρι και την 31η Ιανουαρίου, δηλαδή οκτώ ολόκληρες μέρες μετά την έναρξη της χιονόπτωσης.

Β. Με απευθείας ανάθεση και επίκληση κατεπείγοντος, ανέθεσε σε εργολάβο προσωπικής του επιλογής, ποσό αρχικά 400.000 συν ΦΠΑ, στη συνέχεια το αύξησε και τέλος ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΙΣ 620.000€ (500.000€ συν ΦΠΑ), αποκλειστικά και μόνο για την αποκομιδή κλαδιών μετά την χιονόπτωση.

Γ. Η απευθείας ανάθεση έγινε χωρίς καμία μελέτη και χωρίς να στοιχειοθετείται από πουθενά το ποσό των 620.000€.

ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΖΟΡΜΠΑ

Ας δούμε όμως μία- μία τις παράνομες ενέργειες του που συνιστούν οικονομικό σκάνδαλο:

1. Δεν στοιχειοθετείται το κατεπείγον και έκτακτο της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο για την συλλογή των κλαδιών για τόσο μεγάλο ποσό χρημάτων, αφού κατά τις προηγούμενες μέρες της κακοκαιρίας ΕΛΠΙΔΑ με άλλη απευθείας ανάθεση είχαν ενοικιαστεί εκχιονιστικά και είχαν ανοίξει όλοι οι δρόμοι.

Οι κορμοί δέντρων και τα κλαδιά, συνεπώς που έκλειναν τους δρόμους, είχαν απομακρυνθεί από τα οδοστρώματα και υπήρχε δυνατότητα μετακίνησης κατοίκων.

Συνεπώς μία ή δύο μέρες αργότερα θα μπορούσε να είχε ζητήσει από τις υπηρεσίες να συντάξουν άμεσα ΜΕΛΕΤΗ και να υπάρξει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ των ανωτέρω εργασιών καθώς και να γίνει μία μικρή έρευνα αγοράς για να βρεθεί η οικονομικότερη λύση.

2. Στην απευθείας ανάθεση (πλην ενδεικτικής τιμής μονάδας ανά όχημα) δεν υπήρξε, κατά προσέγγιση, κόστος συνολικής δαπάνης δηλ. μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και σε πόσα περίπου σημεία θα γίνει συλλογή των κλαδιών ώστε να στοιχειοθετείται ενδεικτικός προϋπολογισμός.

3. Η απόφαση ανάθεσης του Δημάρχου που αναρτήθηκε στη ΔΑΥΓΕΙΑ είναι διαφορετική από την απόφαση του ίδιου που στάλθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αν και φέρουν τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου!

Αυτή η ίδια απόφαση Δημάρχου που στάλθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρει ποσό έως των 400.000€ ενώ η αναρτημένη απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναγράφει έως ποσού 450.000€ (Σημειώνουμε εδώ, ότι τα χιλιάρικα, ως γνωστόν, δεν είναι στραγάλια!).

4. Ενώ οι αποφάσεις ανάθεσης πρέπει να αναρτώνται αμελλητί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ισχύουν μετά την ανάρτησή τους, η ανάρτηση έγινε 15 μέρες μετά!

Μια απόφαση ως γνωστόν ισχύει ΜΕΤΑ από την ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αλλιώς είναι παράνομη.

5. Παρά την συνθετότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας λόγω των ενδεχομένως πολλαπλών σημείων συλλογής δεν ορίστηκαν ως οφείλονταν επόπτες υλοποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν.4412.

Σημειώνεται ότι οι επόπτες καθαριότητας εκ της θέσεως τους είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των εργασιών της υπηρεσίας, αλλά δεν έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν την υλοποίηση της σύμβασης.

6. Δεν αναφέρεται πουθενά η αδυναμία της υπηρεσίας να εκτελέσει την υπηρεσία συλλογής κλαδιών, καθώς και ο αριθμός εργατών και μηχανημάτων που διέθεσε ο Δήμος.

7. Σε όμορους Δήμους που έχουν τα ίδια γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Χολαργός, Χαλάνδρι) οι αναθέσεις που έγιναν είναι πάρα πολύ μικρότερου κόστους.

8. Η διαδικασία αποκομιδής που επιλέχθηκε (φόρτωση και μεταφορά μακριά από την Αγία Παρασκευή με χρέωση της ώρας μεταφοράς προς και από το σημείο απόθεσης), δεν ήταν η πλέον πρόσφορη και οικονομική. Αντιθέτως!

Το αποτέλεσμα ήταν να καταστρατηγηθεί η αρχή της οικονομικότητας ζημιώνοντας κατά πολύ τον Δήμο.

9. Τέλος, θα μπορούσε ο Δήμος να ενοικιάσει κλαδοτεμαχιστή, να έχει μεταφέρει τα κλαδιά σε οικόπεδο εντός της Αγίας Παρασκευής και να εξοικονομήσει έτσι πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων.


Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση
«ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγ. Παρασκευής»

Νεότερη Παλαιότερη