Δήμος Αγίας Παρασκευής: Υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ

Υποβολή αιτήσεων για τις 25.000 θέσεις του νέου Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, μέσω του Γραφείου Απασχόλησης Ανέργων και του Κέντρου  Κοινότητας

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής και το Γραφείο Απασχόλησης Ανέργων σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας ανακοινώνουν:

«Ξεκίνησε στις 18/02/2022 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 8 μήνες και η σχετική πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Τα ειδικά κριτήρια που προσθέτουν επιπλέον μοριοδότηση είναι:

α) μακροχρόνια άνεργοι,
β) ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω,
γ) δικαιούχοι Ε.Ε.Ε (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα),
δ) χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα,
ε) μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενο ή προστατευόμενα τέκνα, ΑΜΕΑ, ανήλικα ή ενήλικα, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.  

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν ραντεβού (Μεσογείων 415-417, 2132004611).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Νεότερη Παλαιότερη