"Αγία Παρασκευή η πόλη μας": Δεύτερη δικαίωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Με νέα Πράξη του, το αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενέκρινε ως νόμιμη την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια ενός επιπλέον νέου απορριμματοφόρου 22 κυβ. μέτρων (είχε προηγηθεί ή έγκριση για άλλα δύο 16 κυβ. μέτρων), καθώς και ενός τετραξονικού φορτηγού με μηχανισμό ανύψωσης (αρπάγη), για την αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων, από το Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Τα οχήματα αυτά είχε παραγγείλει η Δημοτική μας Αρχή, το 2020, για να ενισχύσουν τον στόλο των γερασμένων οχημάτων του Δήμου (τα τελευταία είχαμε προμηθευτεί το 2014, όταν και πάλι ασκούσαμε τη διοίκηση του Δήμου).

Ελπίζουμε, οι «γνωστοί-άγνωστοι», κάποια στιγμή να αντιληφθούν την ματαιότητα των παρασκηνιακών κινήσεών τους.  Δεν κουράστηκαν πια να απορρίπτονται όλες  οι προσφυγές που κάνουν δήθεν για να προστατέψουν την «νομιμότητα», στην πραγματικότητα όμως για να καθυστερούν τα πάντα;

Τα οχήματα και τα μηχανήματα  αυτά, όπως και τα υπόλοιπα, θα μπορούσαμε να τα έχουμε προμηθευτεί αρκετά νωρίτερα και να έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη μας, αν πάνω από τα μικροπολιτικά τους συμφέροντα έθεταν το συμφέρον του Δήμου και των κατοίκων.
 

Δημοτική παράταξη 

«Αγία Παρασκευή η πόλη μας»

Νεότερη Παλαιότερη