Τεχνικό πρόγραμμα και Προϋπολογισμός θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης


Tην Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής για το θέμα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής Οικονομικού έτους 2022 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Η συνεδρίαση θα συνεχίσει την ίδια ημέρα 22/12/2021 και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 16ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

2. Λήψη απόφασης για απευθείας μίσθωση ακινήτου στην ευρύτερη περιοχή Τσακού του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για την λειτουργία απόλυτα αναγκαίων κοινωφελών χρήσεων (δημοτικά Ιατρεία, βρεφονηπιακός σταθμός κλπ), μετά από άγονο μειοδοτικό διαγωνισμό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).

3. Αναγνώριση οφειλής και αποτίμηση σε χρήμα των μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2019-2020 (Συμπλήρωση της 101/21 ΑΔΣ, ΑΔΑ: Ψ7ΤΖΩ6Υ-0ΞΔ) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

4. Αναγνώριση οφειλής και αποτίμηση σε χρήμα των μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

5. Απαλλαγή τελών (παρατάσεις-εκταφή) και τοποθέτηση οστών του Στάικου Γεώργιου στο Μαυσωλείο του Κοιμητηρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Γραβιάς 15, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 

Νεότερη Παλαιότερη