Γιάννης Αργυρός: Πέντε λόγοι οι Αγιοπαρασκευιώτες να απογραφούμε στην πόλη μας!


2021: ΕΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΓράφει ο Δρ. Ιωάννης Π. Αργυρός
,

Ιατρός – Γυναικολόγος,
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη Αγ. Παρασκευής

Όπως είναι γνωστό, στην αρχή κάθε δεκαετίας διενεργείται στη Χώρα μας απογραφή πληθυσμού και κατοικιών. Φέτος η απογραφή λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού γίνεται από την 23η Οκτωβρίου έως την 23η Νοεμβρίου.

Η απογραφή του πληθυσμού αποτελεί διαχρονικά την πλέον σύνθετη και ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία ενός Κράτους, ενώ τα αποτελέσματά της αντικατοπτρίζουν τις δημογραφικές, πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής που διενεργείται.

Ειδικότερα, η απογραφή του ελληνικού πληθυσμού και των κατοικιών διέπεται από το στατιστικό νόμο ν. 4772/2021 και είναι υποχρεωτική για όλους η παροχή των στοιχείων. Λόγω της πανδημίας η φετινή απογραφή γίνεται και ηλεκτρονικά στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Διοίκησης, που έχει επιτευχθεί, και της προσαρμογής στις νέες συνθήκες.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ – ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εκτός από τη νομική υποχρέωση, ωστόσο, ο πολίτης έχει άμεσο και έμμεσο συμφέρον να συμμετάσχει στην απογραφή, παρέχοντας σωστά όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα του ζητηθούν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, επειδή:

> Σε συλλογικό επίπεδο η συμμετοχή στην απογραφή συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και ενσωμάτωση των προγραμμάτων της Πολιτείας χάρη στη ρεαλιστική εικόνα του πληθυσμού της Χώρας. Ειδικότερα, η συνολική δράση της Πολιτείας γίνεται με γνώμονα πληθυσμιακά δεδομένα, όπως η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική διαστρωμάτωση, το επίπεδο διαβίωσης και το κοινωνικομορφωτικό στάτους.

> Η απογραφή αποτελεί επίσης όπλο της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα με την καταγραφή των γεννήσεων και των θανάτων των ατόμων που ζουν στην Ελλάδα (ανεξαρτήτως πού έχουν γεννηθεί), προκειμένου, αν πράγματι επιβεβαιωθεί η ήδη από την προηγούμενη απογραφή διαπιστωθείσα υπογεννητικότητα, να ληφθούν μέτρα από την Πολιτεία και να δοθούν κίνητρα στις οικογένειες.

> Η απογραφή των κοινωνικά ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, όπως Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (λ.χ. καρκινοπαθείς, διαβητικοί), Ηλικιωμένοι, κ.ά. συμβάλλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων εκ μέρους της Πολιτείας.

> Κρίσιμος είναι, επιπλέον, ο ρόλος της απογραφής για τη δημιουργία νέων υποδομών και αναβάθμιση των υφισταμένων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός μιας χώρας, πόλης ή κοινότητας, τόσο μεγαλύτερες είναι κι οι ανάγκες για κοινωνικές παροχές, ιδίως για εκπαίδευση, περίθαλψη και για εξορθολογισμό των δαπανών της Διοίκησης, ώστε η τελευταία να λειτουργεί αξιοκρατικά και εποικοδομητικά.

> Από κοινωνιολογικής απόψεως η απογραφή συμβάλλει στον εμπλουτισμό των στατιστικών δεδομένων διαχρονικά, προκειμένου να εξάγονται από τους αρμόδιους φορείς συμπεράσματα για τις κοινωνικές τάσεις και παθογένειες, ώστε τα μέλη της κοινωνίας να απολαύουν καλύτερης ένταξης στο σύνολο και να εξασφαλίζεται το καλύτερο βιοτικό τους επίπεδο.

Επιπλέον, η απογραφή βοηθά στην εξάλειψη της εγκληματικότητας με τη συλλογή στοιχείων και την εξαγωγή ενός κοινωνικού μοντέλου που απεικονίζει τάσεις και συμπεριφορές, συνδυαστικά με τους παράγοντες που τις προκαλούν (λ.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, έλλειψη σταθερού περιβάλλοντος, νόμιμη ή παράνομη μετανάστευση, κ.ά.). Το μοντέλο αυτό λαμβάνεται εν συνεχεία υπόψη στη χάραξη της αντιεγκληματικής πολιτικής εκ μέρους της Πολιτείας.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

Σύμφωνα με την προηγούμενη απογραφή του έτους 2011, ο αριθμός των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Δήμου Αγίας Παρασκευής ανέρχεται στις 59.704, ενώ στην πραγματικότητα υπολογίζεται ότι στο Δήμο μας κατοικούν 80.000-100.000. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, οι άνδρες ήταν 27.822 και οι γυναίκες 31.882.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 2011, έχει πληθυσμό λίγο μικρότερο από 60.000. Οι Δήμοι, όμως, με πληθυσμό άνω των 60.000 κατοίκων λαμβάνουν μεγαλύτερη επιδότηση από το Κεντρικό Κράτος (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι – Κ.Α.Π.), οι δε πόροι αυτοί αξιοποιούνται για έργα υποδομής και ανάπτυξης της Πόλης. Επομένως, η Αγία Παρασκευή τα δέκα προηγούμενα χρόνια στερούνταν πόρους για διαφορά μόλις 296 κατοίκων, διότι η κατανομή των Κ.Α.Π. βασίζεται στα στοιχεία της επίσημης απογραφής και όχι στα πραγματικά πλην μη καταγεγραμμένα δεδομένα.

Για το λόγο αυτό, λοιπόν, οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής έχουμε ηθική υποχρέωση και είναι προς το συμφέρον μας να συμμετάσχουμε στη φετινή απογραφή που διενεργείται αυτές τις μέρες.

Πιο συγκεκριμένα:

> Η συμμετοχή όλων μας στην απογραφή θα αποτυπώσει τη ρεαλιστική εικόνα σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και ανταπόκριση στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των κατοίκων-δημοτών.

> Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής θα καταστεί δυνατή η βέλτιστη οργάνωση και στήριξη όλων των ευπαθών ομάδων δημοτών (ΑΜΕΑ, Ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες, κ.ά.).

> Θα καταστεί, επίσης, δυνατή η παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών με επιδόματα και παροχές σε εκείνους που πραγματικά τις χρειάζονται. Πρόκειται κυρίως για αστέγους, ανέργους, ΑΜΕΑ, πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας, χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οροθετικούς, άτομα από θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικους παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα εμπορίας (trafficking), πρόσφυγες και μετανάστες. Έτσι, η Δημοτική Αρχή θα μπορέσει να οργανώσει και να εξειδικεύσει καλύτερα τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής (Δημοτικά Ιατρεία, Δημοτικό Φαρμακείο, Δημοτικό Παντοπωλείο, Δημοτικό Μαγειρείο, Ανταλλακτήριο Ρούχων και Αγαθών).

> Για τα παιδιά και τους μαθητές, με τα στοιχεία της απογραφής ο Δήμος θα μπορέσει να αναπτύξει δράση προς στήριξη των παιδιών και των νέων ανά περιοχή (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, παιδικές χαρές, αθλητικοί και πολιτιστικοί χώροι) και να προγραμματίσει καλύτερα τη δράση του σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα που θα προκύψουν από την απογραφή.

> Επιπροσθέτως, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πρωτοποριακά προγραμματίζει να χορηγήσει σε όλους τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής που θα απογραφούν την Κάρτα Δημότη Αγίας Παρασκευής, η οποία θα του εξασφαλίζει σημαντικά προνόμια και εκπτώσεις στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, στην Τοπική Αγορά, καθώς και σε Ιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα και Θεραπευτήρια της Αγίας Παρασκευής και όχι μόνο, με τα οποία έχει έρθει ήδη σε επαφή.

Συμπερασματικά, η απογραφή των κατοίκων και των κατοικιών της Αγίας Παρασκευής δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία, αλλά έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και αποσκοπεί στην καταγραφή και πραγματική απεικόνιση του πληθυσμού, με τις κατ’ ιδίαν κοινωνικές ομάδες. Πληθώρα πολιτειακών ρυθμίσεων, δημοτικών παροχών και διαδικασιών στηρίζεται στον πραγματικό αριθμό και τη διάρθρωση του πληθυσμού στην πόλη μας, γι’ αυτό και είναι αναγκαία όχι απλώς η συμμετοχή του πολίτη στην απογραφή της Χώρας, αλλά ιδίως η συμμετοχή του στον πραγματικό τόπο κατοικίας του, αφού μόνο έτσι θα μπορεί να διαμορφωθεί μια ρεαλιστική εικόνα για την πόλη της Αγίας Παρασκευής. Έτσι, η πολιτειακή και δημοτική δράση θα είναι πιο αποτελεσματική, επειδή θα διαμορφωθεί και θα στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα.

Φίλες και φίλοι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής σας καλώ να συμμετάσχετε στην απογραφή και να απογραφείτε εδώ, στην Αγία Παρασκευή, στον τόπο κατοικίας σας!

Αξίζει η Αγία Παρασκευή να βγει κερδισμένη από την απογραφή και όχι χαμένη, όπως το 2011.

Το κέρδος της Πόλης είναι κέρδος των Πολιτών της!
Νεότερη Παλαιότερη