Προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων & παρεμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής προς το Υπ. Μεταφορών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης προχώρησε στην εκ νέου κατάθεση 23 συνολικά προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Η ολοκληρωμένη αυτή δέσμη περιλαμβάνει εφικτές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις στην προοπτική ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, κατοχύρωσης αδιάβλητου συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης οδηγών και διασφάλισης της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης του πολίτη ηλεκτρονικά και από απόσταση.

Στη σχετική επιστολή, που συνοδεύεται από αντίστοιχα έγγραφα που έχουν κατά καιρούς διαβιβαστεί από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, Βασίλη Γιαννακόπουλο και τον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών, Ηλία Δόλγυρα, ο κ. Γ. Πατούλης υπογραμμίζει ότι «η δημιουργική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί την τελευταία διετία μεταξύ του Υπουργείου και της Περιφέρειας έχει μετρήσιμα και ορατά αποτελέσματα, προς όφελος των πολιτών. Από την καθιέρωση της προσωρινής άδειας οδήγησης, την αυτοδίκαιη άρση της παρακράτησης κυριότητας οχήματος, την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών αντικατάστασης αδειών οδήγησης, κ.ά».

Ωστόσο, επισημαίνει «την αδήριτη ανάγκη για επιτάχυνση ρυθμίσεων και παρεμβάσεων, αλληλένδετων μεταξύ τους, οι οποίες αίρουν γραφειοκρατικά εμπόδια και αγκυλώσεις, ελαχιστοποιούν τη φυσική παρουσία των πολιτών στα «γκισέ» των υπηρεσιών και εξαλείφουν φαινόμενα διαφθοράς και συνδιαλλαγής».

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης ζητά την επίσπευση των διαδικασιών για την ηλεκτρονική μεταβίβαση οχημάτων, τον αυτόματο προγραμματισμό των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, την ανανέωση αδειών οδήγησης με ηλεκτρονική καταχώριση των ιατρικών γνωματεύσεων. Επιπλέον, προτείνει η αυτοδίκαιη άρση παρακράτησης κυριότητας να ισχύει και στις περιπτώσεις οριστικής διαγραφής οχημάτων, να νομοθετηθεί η ταχυδρομική αποστολή αδειών οδήγησης, η ψηφιακή πύλη gov.gr να υποδέχεται αιτήσεις και δικαιολογητικά των υποψηφίων οδηγών, να ενταχθούν σε μηχανογραφική εφαρμογή όλες οι κατηγορίες εξέτασης οδηγών και να διασυνδεθούν με κεντρικό υπολογιστή μέσω του οποίου να διανέμονται καθημερινά οι ερωτήσεις προς τους εξεταζόμενους υποψηφίους οδηγούς και οδηγούς.

Προτείνει, επίσης, να θεσπιστεί ένα ενιαίο και μοναδικό παράβολο για τους υποψήφιους οδηγούς, να αντικατασταθεί οριστικά η έντυπη κάρτα ελέγχου καυσαερίων με μηχανογραφημένη βεβαίωση, να αναπροσαρμοστεί το τέλος χορήγησης πινακίδων κυκλοφορίας με «προτιμητέες» αριθμοσειρές και να διασφαλιστούν πόροι για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών σε νέες τεχνολογίες αιχμής, όπως ηλεκτρικά οχήματα και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτών.

Για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας ο Περιφερειάρχης Αττικής προτείνει να υιοθετηθεί δεσμευτικός χάρτης που θα αντιμετωπίσει ενιαία και στο σύνολό τους όλα τα ζητήματα που αποτυπώνονται διαχρονικά στις εκθέσεις της ειδικής μόνιμης επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων. Επιμένει η κυκλοφοριακή αγωγή να είναι αυτοτελές υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με απώτερο στόχο τη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων (σήματα) και στα Λύκεια της χώρας. Το εγχειρίδιο εξετάσεων να ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, να είναι διατυπωμένο σε απλή γλώσσα, να δίνει έμφαση σε ζητήματα που ελέγχουν την ικανότητα οδήγησης, συμπεριφοράς και γνώσης του ΚΟΚ και να λαμβάνει υπόψη όσους ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, Ρομά, κ.ά). Τέλος, προτείνει, να καθιερωθούν πιστοποιητικά επάρκειας εξεταστή και εκπαιδευτή και να γίνουν αυστηρότερες οι κυρώσεις που τους επιβάλλονται όταν υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα.

Αναλυτικά οι προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων

1. Υιοθέτηση ενός συνεκτικού και δεσμευτικού Χάρτη Οδικής Ασφάλειας με στόχο να αντιμετωπιστούν ενιαία και στο σύνολό τους όλα τα ζητήματα που αποτυπώνονται διαχρονικά στις εκθέσεις της ειδικής μόνιμης επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων.

2. Αναμόρφωση του εγχειριδίου θεωρητικών εξετάσεων ώστε να δίνει έμφαση σε ζητήματα που ελέγχουν την ικανότητα οδήγησης - συμπεριφοράς και γνώσης του ΚΟΚ. Να ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, να είναι διατυπωμένο σε απλή γλώσσα και να λαμβάνει υπόψη όσους ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, Ρομά, κ.ά).

3. Καθιέρωση της κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, ως αυτοτελούς υποχρεωτικού μαθήματος, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων και στις πρώτες τάξεις των Λυκείων της χώρας.

4. Καθιέρωση πιστοποιητικών επάρκειας εξεταστή και εκπαιδευτή και συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιστημόνων υψηλού κύρους για τη διαρκή αξιολόγηση του συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης. Στην αρμοδιότητα της επιτροπής η επανεξέταση οδηγών που υποπίπτουν σε σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ ή προξενούν κατ’ επανάληψη τροχαία ατυχήματα.

5. Επανεξέταση και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε εξεταστές και εκπαιδευτές που υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα.

6. Ένταξη όλων των κατηγοριών εξέτασης οδηγών (ειδικές άδειες ΕΔΧ, πιστοποιητικά ADR κ.ά), σε μηχανογραφική εφαρμογή ανάλογη του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.

7. Διασύνδεση όλων των μηχανογραφικών συστημάτων με κεντρικό υπολογιστή (Υπουργείου ή Περιφέρειας) μέσω του οποίου να διανέμονται καθημερινά οι ερωτήσεις προς του εξεταζόμενους υποψηφίους οδηγούς και οδηγούς και να εποπτεύονται οι θεωρητικές εξετάσεις.

8. Καταχώρηση σε πραγματικό χρόνο (αμελλητί) στο on line μηχανογραφικό σύστημα πράξεων αφαίρεσης άδειας κυκλοφορίας ή οδήγησης με ευθύνη της Αρχής που διαπιστώνει την παράβαση. Οι πράξεις αυτές διαβιβάζονται με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση και σχεδόν μετά τη λήξη της ποινής στις Διευθύνσεις Μεταφορών και τις μετατρέπουν κυριολεκτικά σε αποθήκες αμέτρητων εγγράφων και πινακίδων.

9. Επίσπευση των διαδικασιών για την καθιέρωση της ηλεκτρονικής μεταβίβασης οχήματος ή μοτοσικλέτας με ταυτόχρονη διασφάλιση της απόδοσης του αναλογούντος τέλους μεταβίβασης στις Περιφέρειες. Με την καθιέρωση αυτή πρόκειται να εξαλειφθούν οριστικά περιπτώσεις κατάθεσης πλαστών παραβόλων.

10. Επέκταση της αυτοδίκαιης άρσης παρακράτησης της κυριότητας και στις περιπτώσεις οριστικής διαγραφής οχήματος ή μοτοσικλέτας.

11. Επιτάχυνση της διαδικασίας ανανέωσης ερασιτεχνικής και επαγγελματικής άδειας οδήγησης λόγω λήξης με ένταξη της στην ηλεκτρονική εφαρμογή gov.gr όπου και θα καταχωρούνται απευθείας όλες οι οριζόμενες ιατρικές γνωματεύσεις.

12. Νομοθέτηση της ταχυδρομικής αποστολής του διπλώματος που αντικαθίσταται μέσω του gov.gr με ταυτόχρονη άρση της υποχρέωσης του πολίτη να επιστρέφει την παλαιά και χωρίς ισχύ πλέον - άδεια οδήγησης.

13. Άμεση ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον αυτόματο προγραμματισμό εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών δίχως να απαιτείται προσέλευση στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.

14. Επέκταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr ώστε να υποδέχεται ηλεκτρονικά τον πλήρη φάκελο υποψηφίων οδηγών και οδηγών (αιτήσεις, δικαιολογητικά κ.ά.). Με την επέκταση αυτή πρόκειται να αποτραπούν οριστικά φαινόμενα εξαπάτησης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

15. Θέσπιση ενός ενιαίου παραβόλου που θα καταβάλλεται εφάπαξ και θα είναι το μοναδικό που θα απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας οδήγησης, περιλαμβανομένων των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων.

16. Επιτάχυνση των διαδικασιών αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος καταχωρήσεων αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας (G-link) του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών.

17. Διασύνδεση του ανωτέρου G-link με το Ληξιαρχείο και τις Δ.Ο.Υ ώστε να καταχωρούνται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο περιπτώσεις θανάτου ιδιοκτήτη οχήματος ή κατόχου άδειας οδήγησης.

18. Διασφάλιση πόρων για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών σε νέες τεχνολογίες αιχμής, όπως ηλεκτρικά οχήματα και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτών.

19. Οριστική αντικατάσταση της έντυπης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων Οχημάτων από Μηχανογραφημένη Βεβαίωση με την καταβολή του προβλεπόμενου από το νόμο τέλους.

20. Αναπροσαρμογή του τέλους χορήγησης πινακίδων κυκλοφορίας με «προτιμητέες» αριθμοσειρές είτε περιέχουν επαναλαμβανόμενα ζεύγη ή τετράδα του ίδιου αριθμού είτε πινακίδα που τελειώνει σε τρία μηδενικά, είτε άλλες ανάλογου περιεχομένου.

21. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την απλούστευση της εκκαθάρισης αρχείων που διατηρούνται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και ενεργή συμβολή και συνεργασία του Υπουργείου σας με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

22. Κωδικοποίηση νόμων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που σχετίζονται με τις άδειες κυκλοφορίας και τις άδειες οδήγησης κάθε κατηγορίας οχήματος ή μοτοσικλέτας.

23. Άρση των αλληλεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων μεταξύ Ο.Α.Σ.Α. και Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την άσκηση της εποπτείας και του διαχειριστικού ελέγχου της «ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε.» με μεταφορά αυτών στον Ο.Α.Σ.Α. κατά πλήρη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33 Α΄).


Νεότερη Παλαιότερη