Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 13/10


Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,  με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και έγκρισης  της σύναψης επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, συνολικού ποσού €7.361.235,92, για την εκτέλεση έργου «Δημιουργική επανάχρηση ιδιοκτησίας Ιόλα στον Δήμο Αγίας Παρασκευής & ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Αγίας Παρασκευής», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

3. Λήψη απόφασης:
 
Α. για την αποδοχή της παράτασης σύμβασης των δεσμευμένων λογαριασμών (escrow account) μέχρι τις 28-02-2023

Β. για την εξουσιοδότηση στο νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου (Δήμαρχο) για την υπογραφή αυτής,
που αφορά στο έργο «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής το οποίο έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2018, ¨Αστική Αναζωογόνηση» του Πράσινου ταμείου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).

4. Λήψη απόφασης:

Α. για την αποδοχή της παράτασης σύμβασης των δεσμευμένων λογαριασμών (escrow account) μέχρι τις 28-02-2023

Β. για να εξουσιοδοτήσει το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου (Δήμαρχο) για την υπογραφή αυτής,
που αφορά στο έργο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» το οποίο έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΛ» του Πράσινου Ταμείου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).

5. Λήψη απόφασης περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποστολή αντιπροσωπείας στη Γορτυνία για το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12/11/2021 (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ΔΤ ακινήτου επί της οδού Σαλαμίνας 36, στο όνομα Α.Α. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

8. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης στην κα. Ε. Α (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).


Νεότερη Παλαιότερη