Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 15/09


Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης και Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 73/2021 απόφασης του Δ.Σ. για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).

3. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Ανάπλαση οδού Ειρήνης» στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2021, του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).

4. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Πληροφοριακού συστήματος πρωτοκόλλου και διακίνησης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας μέσω του συστήματος «ΙΡΙΔΑ» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

5. Έγκριση κανονισμού για τη χρήση συστημάτων ΤΠΕ και Δικτύου Δεδομένων του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για διενέργεια αγοράς καταναλωτών (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

7. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 3.202,00€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 351, 660, 691, 709, 720, 721, 739, 740, 1177, 1201, 1217, 1255 /2021 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) ΤΑΠ, Δ.Τ. & Δ.Φ. γ) τέλη κοιμητηρίου δ) Μείωση ενοικίου λόγω Covid 19 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).


Νεότερη Παλαιότερη