Εκκρεμείς συντάξεις: Ξεκινάει σήμερα η εκπαίδευση 1.200 ιδιωτών πάνω στην επίσπευση της έκδοσής τους


Σχέδιο για επίσπευση της έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση με στόχο να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα, την εκπαίδευση 1.200 ιδιωτών – 800 δικηγόροι και 400 λογιστές-φοροτεχνικοί – ξεκινά ο e-ΕΦΚΑ από σήμερα 23 Αυγούστου, προκειμένου να συμβάλλουν σημαντικά στην έκδοση των συντάξεων που εκκρεμούν.

Η εκπαίδευση, που θα έχει διάρκεια ένα μήνα θα γίνει μέσω διαδραστικής πλατφόρμας, ενώ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου οπότε και οι επιτυχόντες θα ενταχθούν στο Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών.

Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, ξεπερνώντας τις 3.600, με αποτέλεσμα η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να διευρύνει τη συμμετοχή στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης, εντάσσοντας 1.200 ιδιώτες, από 180 που είχε αρχικά ανακοινωθεί, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης.

Η ενέργεια αυτή γίνεται για την σταδιακή διευθέτηση του χρόνιου ζητήματος των εκκρεμών συντάξεων.  Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν -αν θέλουν- από τον Οκτώβριο κιόλας να απευθυνθούν σε αυτούς τους πιστοποιημένους ιδιώτες ώστε να αναλάβουν την έκδοση της σύνταξής τους είτε κύριας είτε επικουρικής.

Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος

Κάθε ασφαλισμένος που υποβάλλει τώρα αίτηση συνταξιοδότησης ή είναι εν αναμονή συνταξιούχος μπορεί να αναθέσει την έκδοση της σύνταξής του από τον Οκτώβριο σε ιδιώτη δικηγόρο ή λογιστή, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση στον e-ΕΦΚΑ.

Στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει έναν πιστοποιημένο επαγγελματία από το Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ, αφού εισέλθει στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Ο ΕΦΚΑ όρισε την αμοιβή των επαγγελματιών από 30 έως 80 ευρώ (την οποία πληρώνει εξ ολοκλήρου ο φορέας χωρίς να χρεώνεται ο ασφαλισμένος) ανάλογα με τις βεβαιώσεις που εκδίδουν (π.χ. προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, αναγνώριση πλασματικών ετών).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συνολική αμοιβή του επαγγελματία για τις βασικές πράξεις που θα απαιτηθούν για την επεξεργασία ενός συνταξιοδοτικού φακέλου θα ανέρχεται σε 200 ευρώ ανά ασφαλισμένο.

Προτεραιότητα η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης

Όπως συμβουλεύουν οι ειδικοί, το πρώτο που πρέπει να ζητήσει ο ασφαλισμένος από τον επαγγελματία είναι βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, μια εργασία που πρέπει να προηγηθεί γιατί είναι χρονοβόρα, ιδίως σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Η εν λόγω βεβαίωση κοστίζει στον ΕΦΚΑ  40 ευρώ όταν αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. τ. ΙΚΑ) και  80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.

Επίσης απαραίτητη είναι η βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία (30 ευρώ).
Σε περίπτωση οφειλών πρέπει να ζητήσει από τον επαγγελματία να υποβάλλει αίτηση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών (30 ευρώ).

Μία ακόμα εργασία που μπορεί να αναλάβει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας είναι να εκδώσει βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης (30 ευρώ).

Ως τελευταίο βήμα της επεξεργασίας του φακέλου του, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει από τον ιδιώτη να καταρτίσει σχέδιο προσωρινής ή οριστικής σύνταξης.
Όπως προβλέπει ο νόμος, αν ο αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ δεν προβάλλει ένσταση εντός ενός μηνός, εκδίδεται η οριστική σύνταξη του ασφαλισμένου.
Η αμοιβή του ιδιώτη για το σχέδιο σύνταξης είναι  60 ευρώ. Αν η σύνταξη είναι διαδοχική στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός.

ertnews.gr 

Νεότερη Παλαιότερη